15. Ranskan hirmuvallan aika - sen todelliset syyt

 

 

 

 

 

Muutamat kansat ottivat uskonpuhdistuksen vastaan kuin taivaasta tulleen sanansaattajan. Toisiin maihin Raamatun totuuden valon pääsy estettiin lähes täydellisesti. Eräässä maassa totuus ja erehdys taistelivat vuosisatoja yliherruudesta. Lopulta taivaallinen totuus sysättiin syrjään. Jumala otti hillitsevän Henkensä pois kansalta, joka oli halveksinut hänen armonsa lahjaa. Koko maailma näki valon tahallisen hylkäämisen seuraukset.

 Sota Raamattua vastaan Ranskassa huipentui vallankumoukseen, joka oli luonnollinen seuraus Rooman ponnisteluista Raamatun valon tukahduttamiseksi. (Katso liitettä.) Se tarjosi historian hätkähdyttävimmän esimerkin Rooman kirkon opetuksen hedelmistä.

 Ilmestyskirjan kirjoittaja viittaa niihin kammottaviin seurauksiin, joihin "synnin ihmisen" valta etenkin Ranskassa johtaisi:

 "Ne polkevat pyhää kaupunkia neljänkymmenenkahden kuukauden ajan. `Minä annan kahdelle todistajalleni tehtäväksi julistaa sanaani säkkivaatteeseen pukeutuneina tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää.' - - Ja kun he ovat päättäneet todistajantyönsä, käy syvyydestä nouseva peto taisteluun heitä vastaan, ja se voittaa heidät ja tappaa heidät. Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kadulla, jota profeettojen puheissa kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin. - - Maan asukkaat

 173


 

SUURI TAISTELU

iloitsevat heidän kohtalostaan, pitävät juhlia ja lähettävät toisilleen lahjoja, sillä nuo kaksi profeettaa olivat pahoin vaivanneet maan asukkaita. Mutta noiden kolmen ja puolen päivän kuluttua tuli profeettoihin elämän henki, jonka jumala oli lähettänyt, ja he nousivat jaloilleen. Kauhu valtasi kaikki, jotka sen näkivät."  1

 "Neljäkymmentäkaksi kuukautta" ja "tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää" merkitsevät samaa. Kyseessä on aika, jolloin Kristuksen seurakunta kärsisi Rooman vainosta. 1260 vuoden ajanjakso alkoi 538 jKr. ja päättyi 1789. (Katso liitettä.) Sinä vuonna ranskalainen sotajoukko vangitsi paavin, joka kuoli maanpaossa. Sen jälkeen paavillinen hierarkia ei ole kyennyt saavuttamaan entistä valta-asemaansa. Seurakunnan vainoaminen ei kestänyt koko 1260 vuoden ajanjaksoa. Armossaan jumala käytti uskonpuhdistusta kansansa tulikokeen lyhentämiseen.

 "Kaksi todistajaa" kuvaa Vanhan ja Uuden testamentin kirjoituksia, jotka ovat sekä jumalan lain alkuperän ja pysyvyyden että pelastussuunnitelman tärkeitä todistajia.

 "Minä annan kahdelle todistajalleni tehtäväksi julistaa sanaani säkkivaatteeseen pukeutuneina tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää." Kun Raamattu kiellettiin ja sen todistus vääristeltiin; kun niitä, jotka uskalsivat julistaa sen totuuksia, kavallettiin, kidutettiin ja surmattiin uskonsa vuoksi tai pakotettiin pakenemaan - silloin uskolliset todistajat julistivat sanaa " säkkivaatteeseen pukeutuneina". Pimeimpinä aikoina uskollisille miehille annettiin viisautta ja arvovaltaa Jumalan totuuden julistamiseen. (Katso liitettä.)

 "Jos joku aikoo tehdä heille pahaa, heidän suustaan lähtee tuli, joka nielee heidän vihollisensa. Näin on kuoleva jokainen, joka aikoo heille pahaa." 2 Ihmiset eivät voi rankaisematta tallata Jumalan sanaa!

174


 

RANSKAN HIRMUVALLAN AIKA - SEN TODELLISET SYYT

 "Kun he ovat päättäneet todistajantyönsä." Kun nuo kaksi todistajaa olivat lopettamaisillaan huomaamattoman työnsä, "syvyydestä nouseva peto" ryhtyy sotaan heitä vastaan. Tässä esitetään Saatanan vallan uusi ilmestyminen.

 Rooma oli Raamatun kunnioituksen varjolla halunnut salata Jumalan sanan kansalta kätkemällä sen vieraaseen kieleen. Sen hallitessa todistajat julistivat sanaa "säkkivaatteeseen pukeutuneina". Mutta "syvyydestä nouseva peto" ryhtyisi avoimeen sotaan Jumalan sanaa vastaan.

 "Se suuri kaupunki", jossa todistajat tapetaan ja jonka kadulla he lojuvat, on "profeettojen puheissa" Egypti. Kaikista Raamatussa mainituista kansoista Egypti kielsi röyhkeimmin elävän Jumalan olemassaolon ja vastusti hänen käskyjään. Yksikään muu hallitsija ei uskaltanut kapinoida taivasta vastaan ylimielisemmin kuin Egyptin farao: "Minä en tunne Herraa enkä aio päästää Israelia. " 3 Tämä on ateismia; Egyptin edustama kansakunta kieltäisi Jumalan samalla tavalla ja osoittaisi samanlaista kapinahenkeä.

 Sitä suurta kaupunkia verrataan "profeettojen puheissa" myös Sodomaan, jonka turmeltuneisuus ilmeni erityisesti siveettömyytenä. Sama synti olisi myös sen kansakunnan tunnusmerkki, johon tämä raamatunkohta viittasi.

 Profeetan mukaan hieman ennen vuotta 1798 ryhtyisi luonteeltaan saatanallinen valta käymään sotaa Raamattua vastaan. Ja maassa missä Jumalan kahden todistajan työ näin keskeytyisi, ilmenisi faraon ateismi ja Sodoman siveettömyys.

 

Ennustus toteutuu

Ennustus toteutui hätkähdyttävällä tavalla Ranskan vallankumouksessa 1793. "Ranska on maailmanhistorian ainoa valtio, joka lakia säätävän kokouksen

 175


 

SUURI TAISTELU

päätöksellä kielsi Jumalan olemassaolon ja jossa pääkaupungin koko väestö ja suuri enemmistö muualla, niin naiset kuin miehetkin, tanssi ja lauloi ilosta kuullessaan julistuksen." 4

 Ranskassa ilmeni myös Sodomalle tyypillisiä piirteitä. Historioitsija kuvailee Ranskan ateismia ja siveettömyyttä seuraavasti: "Uskontoa koskeviin lakeihin liittyi läheisesti asetus, joka muutti avioliiton - pyhimmän liiton minkä ihmiset voivat solmia ja jonka pysyvyys parhaiten edistää yhteiskunnan vakautta - pelkäksi lyhytaikaiseksi siviilioikeudelliseksi sopimukseksi, jonka ketkä tahansa kaksi henkilöä voivat tehdä ja purkaa mielensä mukaan. - - Sophie Arnoult, sukkeluuksistaan kuuluisa näyttelijä, kutsui tasavaltalaista avioliittoa `siveettömyyden sakramentiksi'."5

 

Kristuksen vihollisia

"Jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin." Myös tämä toteutui Ranskassa. Missään muussa maassa ei totuutta ollut vastustettu julmemmin. Vainoamalla evankeliumin kannattajia Ranska oli ristiinnaulinnut Kristuksen hänen opetuslastensa hahmossa.

 Vuosisadasta toiseen oli vuodatettu pyhien verta. Valdolaisten antaessa henkensä Piemonten vuorilla "Jeesuksen todistuksen tähden" Ranskan albigenssit todistivat uskostaan samalla tavalla. Uskonpuhdistuksen kannattajat olivat kuolleet kammottaviin kidutuksiin. Kuninkaat ja aateliset, jalosukuiset naiset ja hienot neitoset olivat hekumoineet Jeesuksen marttyyrien tuskilla. Urheat hugenotit olivat vuodattaneet

verensä useilla taistelukentillä, takaa-ajettuina kuin villieläimet.

 Ne muinaisten kristittyjen harvat jälkeläiset, joita kahdeksannentoista vuosisadan Ranskassa vielä oli, piileskelivät etelän vuorilla vaalien isiensä uskoa. Heidät raahattiin elinkautiseen kaleeriorjuuteen.

176


 

RANSKAN HIRMUVALLAN AIKA - SEN TODELLISET SYYT

Sivistyneimmät ja älykkäimmät ranskalaiset kahlehdittiin rosvojen ja salamurhaajien keskelle. Toiset ammuttiin kylmäverisesti heidän polvistuessaan rukoukseen. Heidän maansa, joka oli autioitettu miekalla, kirveellä ja tulella, "muuttui suureksi, synkäksi erämaaksi". "Näitä julmuuksia - - ei tehty pimeällä keskiajalla vaan Ludvig XIV:n loistavalla hallituskaudella. Silloin harrastettiin tieteitä, kaunokirjallisuus kukoisti, hovin ja pääkaupungin papit olivat oppineita ja kaunopuheisia miehiä, jotka arvostivat suuresti nöyryyden ja rakkauden hyveitä.” 6

 

Kammottavin rikos

 Noiden hirvittävien vuosisatojen kauhein tapahtuma oli kuitenkin Pärttylinyön verilöyly. Ranskan kuningas antoi sille pappien ja prelaattien vaatimuksesta suostumuksensa. Keskellä yötä löi kello merkiksi teurastuksen alkamisesta. Tuhansittain protestantteja, jotka nukkuivat kodeissaan luottaen kuninkaansa kunniasanaan, raahattiin ulos ja murhattiin.

 Verilöyly jatkui Pariisissa seitsemän päivää. Kuninkaan määräyksestä se ulotettiin kaikkiin kaupunkeihin, joista löytyi protestantteja. Aateliset ja talonpojat, vanhat ja nuoret, äidit ja lapset, kaikki tapettiin yhdessä. Seitsemänkymmentätuhatta kansakunnan

parhaimmistoon kuuluvaa menehtyi.

 "Kun uutinen verilöylystä saapui Roomaan, papiston riemulla ei ollut rajoja. Lorrainen kardinaali palkitsi viestintuojan tuhannella kruunulla; St. Angelon tykki jylisi ilosanoman kunniaksi; kellot soivat kaikissa kirkontorneissa; kokot muuttivat yön päiväksi; Gregorius XII1 meni kardinaalien ja kirkon muiden arvohenkilöiden saattamana pitkässä kulkueessa St. Lousin kirkkoon, jossa Lorrainen kardinaali lauloi Te Deumin. -- -- Verilöylyn muistoksi lyötiin mitali. - - Eräs ranskalainen pappi - - puhui `siitä onnen ja ilon

 177


 

SUURI TAISTELU

päivästä, jolloin pyhin isä kuuli uutisen ja meni juhlallisesti kiittämään jumalaa ja Pyhää Louisia'." 7

 Sama villitsijähenki, joka kiihotti Pärttylinyön verilöylyyn, johti myös vallankumouksen tapahtumia. Jeesus Kristus julistettiin huijariksi, ja ranskalaisten jumalankieltäjien iskulause oli: "Murskatkaa se roisto", jolla he tarkoittivat Kristusta. Jumalanpilkka ja pahuus kulkivat käsi kädessä. Kaikki tämä toi kunniaa Saatanalle, kun taas Kristus "ristiinnaulittiin" halveksimalla hänen ominaisuuksiaan: totuutta, puhtautta ja epäitsekästä rakkautta.

 Peto, joka nousee syvyydestä, käy "taisteluin heitä vastaan, ja se voittaa heidät ja tappaa heidät". 8 Vallankumouksen ja hirmuvallan aikana Ranskassa hallinnut ateistinen valta kävi juuri tällaista sotaa jumalaa ja hänen sanaansa vastaan. Kansalliskokous lakkautti jumalanpalvelukset. Raamattuja koottiin ja poltettiin julkisesti. Raamatulliset instituutiot lakkautettiin. Viikoittainen lepopäivä syrjäytettiin ja sen sijaan omistettiin joka kymmenes päivä juomingeille. Kaste ja ehtoollinen kiellettiin. Hautausmaille pystytettiin julisteita, joissa kuolema selitettiin ikuiseksi uneksi.

 Kaikki uskonnollinen palvonta kiellettiin, lukuun ottamatta "vapauden" ja isänmaan palvontaa. "Perustuslaillinen Pariisin piispa tuotiin julistamaan konventille että uskonto, jota hän oli niin monta vuotta opettanut, oli kokonaan pappien juonia eikä perustunut sen enempää historiaan kuin pyhään totuuteenkaan. Hän kielsi juhlallisin ja täsmällisin sanoin sen Jumalan olemassaolon, jonka palvelukseen hänet oli

vihitty. " 9

 "Maan asukkaat iloitsevat heidän kohtalostaan, pitävät juhlia ja lähettävät toisilleen lahjoja, sillä nuo kaksi profeettaa olivat pahoin vaivanneet maan asukkaita." 10  Jumalaton Ranska oli vaientanut Jumalan

178


 

RANSKAN HIRMUVALLAN AIKA - SEN TODELLISET SYYT

kahden todistajan nuhtelevan äänen. Totuuden sana lojui kuolleena sen kaduilla, ja jumalan lain viholliset riemuitsevat. Ihmiset uhmasivat julkisesti taivaan Kuningasta.

 

Herjaavaa röyhkeyttä

Eräs uuden järjestyksen "papeista" sanoi: "Jumala, jos olet olemassa, kosta häpäisty nimesi. Minä haastan sinut taisteluun! Sinä vaikenet; et uskalla singota salamoitasi. Kuka tämän jälkeen uskoo olemassaoloosi?" 11 Mikä kaiku tämä onkaan faraon sanoista: "Kuka on Herra, että minun olisi toteltava häntä -- -?"

"Mieletön se, joka ajattelee: `Ei jumalaa ole'." ja Herra julistaa: "Heidän järjettömyytensä paljastuu pian kaikille. " 12 Hylättyään elävän jumalan palvonnan Ranska vajosi palvomaan paheellista naista järjen jumalattarena. ja näin tapahtui kansakunnan edustajainkokouksessa! "Eräs tuon mielettömän ajan juhlamenoista oli järjettömyydessään ja jumalattomuudessaan vertaansa vailla. Konventin ovet avattiin. - - - Kaupungin viranomaiset astuivat sisään juhlallisessa kulkueessa laulaen ylistystä vapaudelle ja saattaen tulevan palvontansa kohdetta, hunnutettua naista, jota he nimittivät järjen jumalattareksi. Kun hänet oli tuotu aitauksen sisälle, hänen huntunsa riisuttiin juhlallisesti ja hänet asetettiin puheenjohtajan oikealle puolelle, jolloin hänet yleisesti tunnistettiin oopperan tanssijattareksi."

Järjen jumalatar "Järjen jumalattaren virkaanasettajaisia järjestettiin samalla tavalla ympäri valtakuntaa kaikkialla, missä asukkaat halusivat osoittaa olevansa vallankumouksen kaikkien saavutusten tasalla." 12

Kun "jumalatar" tuotiin konventtiin, puheenjohtaja tarttui hänen käteensä, kääntyi edustajien

179


 

SUURI TAISTELU

puoleen ja sanoi: —Kuolevaiset, lakatkaa vapisemasta oman pelkonne luoman jumalan voimattomia uhkauksia. Tunnustakaa jumalaksenne ainoastaan järki.

Tarjoan teille sen jaloimman ja puhtaimman kuvan; jos teillä pitää olla epäjumalia, uhratkaa vain sellaisille kuin tämä. - -,

 "Kun puheenjohtaja oli syleillyt jumalatarta, tämä autettiin upeisiin vaunuihin ja vietiin Notre Damen tuomiokirkkoon asetettavaksi Jumalanpaikalle, Siellä hänet nostettiin pääalttarille, missä hän otti vastaan läsnäolijoiden palvonnan." 14

 Paavinkirkko aloitti työn, jonka ateismi vei päätökseen. Ranska ajautui nopeasti tuhoaan kohti. Viitatessaan vallankumouksen kauhuihin kirjoittajat sanovat, että niistä on syytettävä valtaistuinta ja kirkkoa. (Katso liitettä.) Tosiasiassa niistä on syytettävä yksin kirkkoa. Paavius oli myrkyttänyt kuninkaiden mielen uskonpuhdistusta vastaani. Valtaistuimen julmuus ja sortotoimet olivat Rooman hengen innoittamia.

 Kaikkialla missä evankeliumi otettiin vastaan, ihmiset heräsivät ajattelemaan. He ryhtyivät katkomaan kahleita, jotka olivat pitäneet heidät tietämättömyyden ja taikauskon orjuudessa. Hallitsijat näkivät sen ja pelkäsivät yksinvaltansa puolesta.   

 Rooma ei ollut hidas lietsomaan heidän kateellista pelkoaan. Paavi sanoi Ranskan kuninkaalle 1525: "Tämä hulluus [protestantismi] ei hävitä ja tuhoa vain

uskontoa vaan myös ruhtinaiden vallan, aateliston, lait, ritarikunnat ja arvoasemat." Paavin lähettiläs varoitti kuningasta: "Protestantit tulevat häiritsemään sekä yhteiskunnallista että uskonnollista järjestystä. - - Valtaistuin on yhtä suuressa vaarassa kuin alttariin." 15 Näin Rooma sai Ranskan vastustamaan uskonpuhdistusta. 

 

Raamatun opetukset olisivat juurruttaneet kansan sydämeen oikeudenmukaisuuden, itsehillinnän ja

180


 

RANSKAN HIRMUVALLAN AIKA - SEN TODELLISET SYYT

totuudellisuuden periaatteita, jotka muodostavat kansakunnan menestyksen kulmakiven. "Vanhurskaus on kansalle kunniaksi." "Ilman oikeutta ei valtaistuin kestä."'6 Se joka tottelee Jumalan lakia, kunnioittaa ja tottelee vilpittömimmin maansa lakeja. Ranska kielsi Raamatun. Vuosisadasta toiseen rehelliset, älykkäät ja moraalisesti voimakkaat ihmiset, jotka olivat valmiit kärsimään totuuden vuoksi, raatoivat kaleeriorjina, kuolivat roviolla tai mätänivät vankityrmissä. Uskonpuhdistuksen käynnistymistä seuraavan kahdensadanviidenkymmenen vuoden aikana tuhannet pelastuivat pakenemalla turvaan.

 "Tuona pitkänä aikana Ranskassa oli tuskin ainoatakaan sukupolvea, joka ei olisi nähnyt evankeliumin opetuslasten pakenevan vainoojien silmitöntä raivoa vieden mukanaan heille ominaisen ymmärryksen, taidon, ahkeruuden ja järjestelykyvyn niiden maiden hyödyksi, joissa he saivat turvapaikan. - - Jos kaikki se, mikä näin ajettiin pois, olisi jäänyt Ranskaan, millainen - - suuri, menestyvä ja onnellinen maa -

esikuva kaikille kansoille - se olisikaan ollut! Mutta sokea ja taipumaton kiihkoilu ajoi sen maaperältä kaikki hyveen opettajat, järjestyksen tukipylväät ja valtaistuimen vilpittömät puolustajat. - - Lopulta valtakunta raunioitui täysin." 17 Vallankumous kauhuineen oli seurauksena.

 

Hylätty evankeliumi

"Hugenottien paon jälkeen alkoi Ranskan yleinen taantuminen. Kukoistavat teollisuuskaupungit rappeutuivat. - - On arvioitu, että vallankumouksen puhjetessa Pariisissa eli kaksisataatuhatta köyhää kuninkaan hyväntekeväisyyden varassa. Vain jesuiitat menestyivät rappeutuvassa maassa." 18

 Evankeliumi olisi tarjonnut ratkaisun Ranskan ongelmiin, jotka hämmensivät papistoa, kuningasta

 181


 

SUURI TAISTELU

ja lainsäätäjiä ja lopulta syöksivät kansakunnan tuhoon. Mutta Rooman hallitessa ihmiset olivat unohtaneet Vapahtajan opetukset uhrautuvaisuudesta ja epäitsekkäästä rakkaudesta muiden hyväksi. Rikkaita ei moitittu köyhien sortamisesta, eivätkä köyhät saaneet apua alennustilassaan. Rikkaiden ja vaikutusvaltaisten itsekkyys muuttui yhä pahemmaksi. Satojen vuosien ajan rikkaat tekivät vääryyttä köyhille, ja köyhät vihasivat rikkaita.

 Useissa maakunnissa työtä tekevät luokat olivat maanomistajien armoilla ja joutuivat alistumaan kohtuuttomiin vaatimuksiin. Valtio ja papisto verottivat keskiluokkaa ja alempia luokkia ankarasti. "Sortajien puolesta maanviljelijät ja .talonpojat saivat nääntyä nälkään. - - Maatyöläisten elämä oli lakkaamatonta raadantaa ja loputonta kurjuutta. Heidän valituksiinsa - - suhtauduttiin piittaamattoman halveksivasti. - - Tuomarit ottivat tunnetusti vastaan lahjuksia. - - Vähemmän kuin puolet veroista päätyi kuninkaan tai piispan kassaan; loput tuhlattiin hillittömän nautintoihin. Miehet, jotka näin köyhdyttivät lähimmäisiään, olivat itse vapautettuja verotuksesta ja lain tai vakiintuneen tavan mukaan oikeutettuja pääsemään kaikkiin valtion virkoihin. - - Heidän halujensa tyydyttämiseksi miljoonat oli tuomittu toivottomaan ja alentavaan elämään." (Katso liitettä.)

 Runsaat viisikymmentä vuotta ennen vallankumousta valtaistuimelle nousi Ludvig XV, joka tunnettiin velttona, kevytmielisenä ja aistillisena hallitsijana. Kun valtio oli taloudellisissa vaikeuksissa ja kansa katkeroitunutta, ei tarvinnut profeetan silmää nähdäkseen, että kammottava purkaus oli tulossa. Turhaan vedottiin parannuksen tarpeeseen. Ranskaa uhkaava tuomio kuvastui kuninkaan itsekkäästä vastauksesta: "Minun jälkeeni vedenpaisumus!"

 Rooma oli rohkaissut kuninkaita ja hallitsevia

182


 

RANSKAN HIRMUVALLAN AIKA - SEN TODELLISET SYYT

luokkia pitämään kansan orjuudessa saadakseen sekä hallitsijat että kansan valtaansa. Tuota politiikkaa seurannut moraalinen rappio oli tuhat kertaa pahempi kuin siitä johtunut ruumiillinen kärsimys. Ilman Raamattua kansa vajosi tietämättömyyteen ja paheisiin, täysin kykenemättömänä hillitsemään itseään.

 

Veristä satoa

Sen sijaan että Rooma olisi saanut ihmiset alistumaan sokeasti oppeihinsa, se teki heistä jumalankieltäjiä ja vallankumouksellisia. He halveksivat paavikirkon opetusta pitäen sitä pappien petoksena. Ainoa jumala, jonka he tunsivat, oli Rooman jumala. He pitivät paavinkirkon ahneutta ja julmuutta Raamatun hedelmänä eivätkä tahtoneet olla sen kanssa missään tekemisissä.

 Rooma oli tulkinnut väärin Jumalan luonteen, ja nyt ihmiset torjuivat sekä Raamatun että sen antajan. Voltaire kumppaneineen hylkäsi Jumalan sanan kokonaan ja levitti epäuskoa. Rooma oli tallannut kansan rautaisen korkonsa alle, ja nyt ihmiset torjuivat kaikki rajoitukset. Raivoissaan he hylkäsivät totuuden yhdessä valheen kanssa. 

 Vallankumouksen alussa kansa sai kuninkaan suostumuksella valita enemmän edustajia kuin aateliset ja papit yhteensä. Näin se sai vallan käsiinsä mutta oli kykenemätön käyttämään sitä viisaasti ja maltillisesti. Loukattu väestö päätti kostaa, ja sorretut ryhtyivät sortamaan sortajaan.

 Ranska korjasi verisen sadon siitä, että oli alistunut Rooman valtaan. Mihin Ranska paavinkirkon vaikutuksesta oli uskonpuhdistuksen alussa pystyttänyt ensimmäisen rovion, sinne vallankumous pystytti ensimmäisen giljotiininsa. Samalla paikalla missä protestanttisen uskon ensimmäiset marttyyrit poltettiin kuudennellatoista vuosisadalla, mestattiin

 183


 

SUURI TAISTELU

ensimmäiset uhrit kahdeksannellatoista vuosisadalla. Kun Jumalan lain hillokkeet hylättiin, kansakunta joutui kapinan ja anarkian pyörteisiin. Sota Raamattua vastaan tunnetaan maailmanhistoriassa hirmuvallan aikana. Se joka riemuitsi tänään, tuomittiin huomenna.

 Kuningas, papisto ja aatelisto joutuivat alistumaan hurjistuneen kansan julmuuksiin. Ne, jotka tuomitsivat kuninkaan kuolemaan, seurasivat häntä nopeasti mestauslavalle. Päätettiin, että kaikki vallankumouksen vihollisiksi epäillyt oli tapettava. Ranskasta tuli intohimojen valtaan joutuneiden kilpailevien joukkojen suuri taistelukenttä. "Pariisissa mellakka seurasi toista ja asukkaat jakaantuivat lukuisiin ryhmittymiin, joiden ainoana tavoitteena näytti olevan toistensa hävittäminen. -- - Maa oli vararikon partaalla, sotajoukot vaativat maksamatonta palkkaansa, pariisilaiset näkivät nälkää, maantierosvot hävittivät maakuntia ja sivistys oli melkein kokonaan tukahtunut anarkiaan ja kurittomuuteen. "

 Kansa oli aivan liian hyvin oppinut ne julmuuden ja kidutuksen läksyt, joita Rooma niin ahkerasti oli opettanut. Nyt ei roviolle raahattu Jeesuksen opetuslapsia. Heidät oli kauan sitten tapettu tai ajettu maanpakoon. "Pappien veri punasi mestauslavat. Kaleerit ja vankilat, jotka kerran olivat olleet täynnä hugenotteja, täyttyivät nyt heidän vainoojistaan. Penkkiin kahlehditut, airon varressa hikoilevat roomalaiskatoliset papit kokivat nyt kaikki ne kärsimykset, joita heidän kirkkonsa niin halukkaasti oli aiheuttanut lempeille kerettiläisille." (Katso liitettä.)

 "Sitten tulivat päivät - -, jolloin vakoojia vaani joka kulmassa; jolloin giljotiini oli kovassa käytössä joka aamu; jolloin vankilat oli ahdettu yhtä täyteen kuin orjalaivan ruumat; jolloin veri virtasi katuojissa vaahdoten Seineen. - - Pitkiä vankirivejä niitettiin maahan kartessiammuksilla. Väkeä täynnä olevien

184


 

RANSKAN HIRMUVALLAN AIKA - SEN TODELLISET SYYT

proomujen pohjaan hakattiin reikiä. - - Tuon katalan hallituksen murhaamien seitsentoistavuotiaiden poikien ja tyttöjen luku nousee satoihin. Äitinsä rinnalta riistettyjä vauvoja heiteltiin keihäästä keihääseen pitkin jakobiinien rivejä." (Katso liitettä.)

 Juuri tätä Saatana halusi. Hänen toimintansa perustuu petokseen, ja hänen tavoitteenaan on tuoda ihmisille kurjuutta, pilata Jumalan työ, turmella jumalallisen rakkauden suunnitelma ja aiheuttaa näin murhetta taivaassa. Sitten hän petollisilla juonillaan johtaa ihmiset syyttämään jumalaa ikään kuin kaikki tämä kurjuus johtuisi luojan suunnitelmasta. Kun ihmiset havaitsivat Rooman opetukset petokseksi, paholainen yllytti heitä pitämään kaikkea uskontoa vaiheena ja Raamattua taruna.

 

Kohtalokas erehdys

Ranskan onnettomuuden syynä oli kohtalokas erehdys, jonka se teki sivuuttaessaan tämän suuren totuuden: todellinen vapaus on Jumalan lain määräysten noudattamisessa. "Kunpa kuulisit minun käskyjäni! Silloin sinun onnesi olisi runsas kuin virta, sinulle tuleva siunaus loputon kuin meren aallot. "19 Ne, jotka eivät opi tätä Jumalan kirjasta, joutuvat oppimaan sen historiasta.

 Kun Saatana toimi Rooman kirkon välityksellä johtaakseen ihmisiä tottelemattomuuteen, hän toimi salaisesti. Jumalan Hengen vaikutuksesta hänen suunnitelmansa eivät päässeet täysin toteutumaan. Ihmiset eivät osanneet päätellä kurjuutensa perimmäistä syytä. Mutta vallankumouksessa kansalliskokous syrjäytti avoimesti Jumalan lain, ja sitä seuranneen hirmuvallan aikana kaikki saattoivat nähdä syyn ja seurauksen keskinäisen yhteyden.

 Oikeudenmukaisen ja vanhurskaan lain rikkominen johtaa väistämättä tuhoon. Jumala otti suuressa

 185


 

SUURI TAISTELU

määrin pois hillitsevää Henkeään, joka vastustaa Saatanan julmaa valtaa, ja niin hän, joka nauttii ihmisten kurjuudesta, sai toteuttaa tahtoaan. Kapinan valinneet saivat korjata sen hedelmiä. Maa täyttyi rikoksista. Hävitetyistä maakunnasta ja tuhotuista kaupungeista kuului katkeran tuskan kammottava huuto. Ranska vapisi kuin maanjäristyksen kourissa. Uskonnon, lain, yhteiskunnallisen järjestyksen, perheen, valtion ja kirkon ikeen löi maahan jumalaton käsi, joka kohotettiin Jumalan lakia vastaan.

 Jumalan uskollisten todistajien, jotka syvyydestä noussut jumalaa herjaava valta oli surmannut, ei tullut olla kauan vaiti. "Mutta noiden kolmen ja puolen päivän kuluttua tuli profeettoihin elämän henki, jonka jumala oli lähettänyt, ja he nousivat jaloilleen. Kauhu valtasi kaikki, jotka sen näkivät." 20 Vuonna 1793 Ranskan lakia säätävä kokous hyväksyi asetukset, jotka syrjäyttivät Raamatun. Kolme ja puoli vuotta myöhemmin sama elin päätti kumota nuo asetukset. Ihmiset tunnustivat, että usko jumalaan ja hänen sanaansa on hyveen ja moraalin välttämätön perustus.

 Näistä kahdesta todistajasta [Vanhasta ja Uudesta testamentista] profeetta sanoo edelleen: "He kuulivat, kuinka taivaasta huudettiin kovalla äänellä: `Nouskaa tänne!', ja vihollistensa nähden profeetat nousivat pilven kannattelemina taivaaseen." 21 Jumalan kahta todistajaa on kunnioitettu enemmän kuin koskaan ennen. Vuonna 1804 perustettiin Britannian ja ulkomaan raamattuseura, ja myöhemmin samanlaisia seuroja perustettiin Euroopan mantereelle. 1816 perustettiin Amerikan raamattuseura. Sittemmin Raamattu on käännetty sadoille kielille ja murteille. (Katso liitettä.)

 Ennen vuotta 1792 kiinnitettiin ulkolähetystyöhön vain vähän huomiota. Mutta kahdeksannentoista

186


 

RANSKAN HIRMUVALLAN AIKA - SEN TODELLISET SYYT

vuosisadan loppupuolella tapahtui suuri muutos. Ihmiset saivat tarpeekseen rationalismista ja tajusivat jumalallisen ilmoituksen ja kokemusperäisen uskonnon välttämättömyyden. Tämän jälkeen ulkolähetystyö kasvoi ennennäkemättömän voimakkaasti. (Katso liitettä.)

 Kirjapainotaidon kehitys on antanut vauhtia Raamatun levittämiselle. Vanhojen ennakkoluulojen ja kansallisen eristyneisyyden murtuminen ja Rooman paavin maallisen vallan menetys ovat avanneet oven Jumalan sanalle. Raamattu on nyt levinnyt kaikkialle maailmaan.

 Epäuskoinen Voltaire sanoi: "Olen kyllästynyt

kuulemaan ihmisten jatkuvia puheita siitä, että kaksitoista miestä perusti kristillisen uskonnon. Minä aion todistaa, että yksi mies on kylliksi hävittämään sen."

Miljoonat ovat liittyneet sotaan Raamattua vastaan. Mutta se on kaikkea muuta kuin hävinnyt. Missä Voltairen aikana oli sata Raamattua, on nyt satatuhatta Jumalan kirjaa. Eräs varhainen uskonpuhdistaja sanoi: "Raamattu on alasin, joka on kuluttanut loppuun monta vasaraa."

 Kaikki mikä rakennetaan ihmisen arvovallan varaan sortuu, mutta mikä perustetaan Jumalan sanan kalliolle, se kestää ikuisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 187