27. Nykyajan herätyksiä

 

 

 

 

 

 

Aina kun Jumalan sanaa on saarnattu uskollisesti, seuraukset ovat todistaneet sen jumalallisesta alkuperästä. Syntisten omatunto heräsi. Syvä vakaumus valtasi heidän mielensä ja sydämensä. He tajusivat Jumalan vanhurskauden ja huudahtivat: "Minä kurja ihminen! Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiissa?! 1 Kun risti ilmaistiin, he näkivät, että yksin Kristuksen ansiot voivat sovittaa heidän rikkomuksensa. Jeesuksen veren perusteella he saivat anteeksi "menneen ajan synnit". 2

 Nämä sielut uskoivat, ottivat kasteen ja nousivat uuteen elämään uskossa Jumalan Poikaan, seuratakeen hänen askelissaan, heijastaakseen hänen luonnettaan ja pitääkseen itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas. Nyt he rakastivat asioita, joita he ennen vihasivat, ja vihasivat asioita, joita he ennen rakastivat. Ylpeistä tuli nöyriä, turhamaisista ja kevytmielisistä vaatimattomia ja vakavia. Juopoista tuli raittiita, irstaista puhtaita. Kristittyjen kaunistus ei ollut ulkonaista. "Älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta, älkää hiuslaitteita, kultakoruja tai hienoja vaatteita. Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta: salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista." 3

 Herätyksille oli luonteenomaista syntisille esitetyt vakavat vetoomukset. Hedelmät näkyivät sieluissa, jotka eivät pelänneet kieltäymyksiä vaan iloitsivat, että olivat saaneet kunnian kärsiä Kristuksen asian

 295


 

SUURI TAISTUU

tähden. Ihmiset näkivät muutoksen niissä, jotka tunnustivat Jeesuksen nimen. Tällaisia olivat uskonnollisten herätysten seuraukset entisaikaan.

 Mutta monet nykyajan herätykset ovat täysin erilaisia. On totta, että monet tunnustavat kääntyneenä, ja seurakuntiin liittyy paljon ihmisiä. Seuraukset eivät kuitenkaan oikeuta päättelemään, että todellinen hengellinen elämä on lisääntynyt samassa suhteessa. Lyhyeksi ajaksi leimahtanut valo sammuu pian.  Liian usein suositut herätysliikkeet kiihottavat tunteita ja tyydyttävät uuden ja hämmästyttävän kaipuuta. Näin voitetuilla käännynnäisillä ei ole juuri halua kuunnella Raamatun totuutta. Jos jumalanpalveluksessa ei ole mitään sensaatiomaista, se ei kiinnosta heitä.

 Todella kääntyneen ihmisen elämässä tärkeintä on hänen suhteensa jumalaan ja ikuisiin asioihin. Missä on Jumalalle pyhittäytymisen henki nykyajan kirkkokunnissa? Käännynnäiset eivät luovu ylpeydestään ja maailmanrakkaudestaan. He eivät ole sen halukkaampia kieltämään itseään ja seuraamaan nöyrää ja vaatimatonta Jeesusta kuin ennen kääntymystään. Jumalisuus on lähes hävinnyt monista kirkkokunnista.

 Uskon yleisestä rapeutumisesta huolimatta näissä kirkkokunnissa on todellisia Kristuksen seuraajia. Ennen Jumalan tuomioiden lopullista langettamista Herran kansan keskuudessa esiintyy sellainen alkuperäisen jumalisuuden elpyminen, jota ei ole nähty apostolien ajan jälkeen. Jumalan Henki vuodatetaan. Monet eroavat kirkoista, joista maailmanrakkaus on syrjäyttänyt rakkauden jumalaan ja hänen sanaansa. Monet sananjulistajat ja maallikot ottavat iloisesti vastaan ne suuret totuudet, jotka vahvistavat kansan Herran toiselle tulemiselle.

 Sielunvihollinen haluaa estää tämän työn, ja ennen kuin, tällaisen liikkeen aika tulee, hän yrittää ehkäistä

296


 

NYKYAJAN HERÄTYKSIÄ

sen synnyttämällä väärän liikkeen. Niissä kirkkokunnissa, jotka hän onnistuu alistamaan valtaansa, hän saa tilanteen näyttämään siltä, että Jumalan erityinen siunaus on kohdannut niitä. Väkijoukot riemuitsevat: "Jumala toimii ihmeellisesti", vaikka kaiken takana on toinen henki. Uskonnollisen naamion alla Saatana pyrkii ulottamaan vaikutuksensa kristilliseen maailmaan. Esiintyy tunneperäistä kiihtymystä ja totuuden sekoittumista valheeseen, mikä johtaa helposti haraan.

 Mutta Jumalan sanan valossa ei ole vaikea nähdä näiden liikkeiden luonnetta. Kaikkialla missä ihmiset lyövät laimin Raamatun todistuksen ja kääntyvät pois näistä selvistä sydäntä koettelevista totuuksista, jotka vaativat itsensä kieltämistä ja maailman hylkäämistä, sieltä puuttuu Jumalan siunaus. "Hedelmistä te heidät tunnette. " 4 Tämän säännön valossa on ilmeistä, etteivät nämä liikkeet ole Jumalan Hengen synnyttämiä.

 Jumalan sanan totuudet ovat kilpenä Saatanan petoksia vastaan. Näiden totuuksien laiminlyönti on avannut oven epäkohdille, jotka ovat levinneet kaikkialle. Jumalan lain merkitys on yleisesti unohdettu. Väärä käsitys Jumalan laista on johtanut erehdyksiin kääntymyksessä ja pyhityksessä sekä madaltanut hurskauden tasoa. Tässä on syy siihen, että meidän aikamme herätyksistä puuttuu Jumalan Henkeä.

 

Vapauden laki

Monet uskonnon opettajat väittävät, että Kristus kuolemallaan kumosi lain. Jotkut kuvaavat sen raskaaksi ikeeksi ja esittävät lain "orjuuden" vastakohtana evankeliumin "vapauden".  Mutta profeetat ja apostolit eivät suhtautuneet tällä tavalla Jumalan pyhään lakiin. Daavid sanoi: "Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää, ja siksi voin kulkea kevein "elin." 5 Apostoli Jaakob kutsui

 297


 

SUURI TAISTUU

dekalogia vapauden täydelliseksi laiksi. 6 Jos laki olisi voitu muuttaa tai panna syrjään, Kristuksen ei olisi tarvinnut kuolla pelastaakseen ihmiset synnin rangaistukselta. Jumalan Poika tuli tekemään lakinsa "suureksi" ja "loistavaksi". 7 Hän sanoi: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan." "Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto." Itsestään hän totesi: "Jumalan, minä täytän mielelläni tahtosi, sinun lakisi on minun sydämessäni." 8

 Jumalan laki on muuttumaton. Se on säätäjänsä luonteen ilmaus. Jumala on rakkaus ja hänen lakinsa on rakkaus. Rakkaus "toteuttaa koko lain". Psalmista sanoo: "Sinun lakisi on totuus"; "käskysi ovat hyvät ja oikeat". Paavali vakuuttaa: "Laki itse on silti pyhä, ja käsky on. pyhiä, oikea ja hyvä. " 9 Tällaisen lain täytyy olla yhtä pysyvä kuin säätäjänsä.

 Kääntymyksen ja pyhityksen tehtävänä on sovittaa ihmiset Jumalan kanssa saattamalla heidät sopusointuun häiden lakinsa periaatteiden kanssa. Alussa ihminen ja Jumalan laki olivat täydellisessä sopusoinnussa. Mutta synti vieraannutti ihmisen Luojastaan. Hänen sydämensä soti Jumalan lakia vastaan. "Lihan pyrkimykset sotivat jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin, eivätkä voikaan alistua." 10 Mutta "Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa", jotta ihminen. voisi tulla sovitetuksi jumalan kanssa ja päästä jälleen sopusointuun. Luojansa kanssa. Tämä muutos on uudestisyntyminen, jota ilman kukaan "ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa". 11

 

Synnintunto

Ensimmäinen askel sovituksessa Jumalan kanssa on synnintunto. "Synti merkitsee Jumalan lain rikkomista. " "Lain, tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti

298


 

NYKYAJAN HERÄTYKSIÄ

on.”12 Nähdäkseen syyllisyytensä syntisen tulee testata luonnettaan Jumalan peilillä, joka osoittaa vanhurskaan luonteen täydellisyyden ja auttaa häntä havaitsemiaan oman luonteensa puutteet.

 Laki paljastaa ihmiselle hänen syntinsä mutta ei tarjoa parannuskeinoa. Se vakuuttaa, että kuolema on rikkojan osa. Kristuksen evankeliumi yksin voi vapauttaa hänet synnin tuomiosta ja saasteesta. Hänen on kaduttava Jumalan edessä, jonka lakia hän on rikkonut, ja uskottava Kristuksen sovitusuhriin. Näin hän saa anteeksi "menneen ajan synnit" 13 ja hänestä tulee Jumalan lapsi.

 Saako hän nyt rikkoa vapaasti Jumalan lakia? Paavali sanoo: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo." "Kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää  siinä?" Johannes vakuuttaa: "Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa." Uudestisyntymisessä sydän saatetaan sopusointuun Jumalan ja hänen lakinsa kanssa. Kun tämä muutos on tapahtunut syntisessä, hän on siirtynyt kuolemasta elämään, synnistä ja kapinasta kuuliaisuuteen ja uskollisuuteen. Vanha elämä on päättynyt; uusi sovinnon, uskon ja rakkauden elämä on alkanut. Silloin "meissä, jotka elämme Hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus". Ihmisen asenteeksi tulee: "Kuinka rakastankaan sinun lakiasi! Kaiken päivää minä sitä tutkin." 14

 Ilman lakia ihmisillä ei ole todellista synnintuntoa eikä parannuksen tarvetta. He eivät ymmärrä tarvitsevansa Kristuksen veren sovitusta. Pelastustoivo otetaan vastaan ilman perusteellista sydämen muutosta ja elämän uudistusta. Siksi kääntymykset ovat usein pinnallisia, ja seurakuntaan liittyy paljon sellaisia,

 299


 

SUURI TAISTELU

jotka eivät ole koskaan yhdistyneet Kristukseen.

 

Mitä on pyhitys?

Myös virheelliset pyhitysteoriat juontavat juurensa Jumalan lain laiminlyömiseen tai hylkäämiseen. Nämä teoriat, jotka ovat opillisesti vääriä ja käytännössä vaarallisia, ovat saavuttaneet yleistä suosiota.

 Paavali sanoo: "Jumalan tahto on, että te pyhitytte." Raamattu opettaa selvästi, mitä pyhitys on ja miten se saavutetaan. Vapahtaja rukoili opetuslastensa puolesta: "Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus." Ja Paavali opettaa, että uskovien tulee olla "Pyhän Hengen pyhittämä uhri". 15

 Mikä on Pyhän Hengen tehtävä? Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Kun Totuuden Henki tulee, hän johdattaa teidät tuntemaan koko totuuden. " 16 Ja psalmista sanoo: "Sinun lakisi on totuus." 17 Koska Jumalan laki on "pyhä, oikea ja hyvä" 18, tuota lakia seuraamalla muodostettu luonne on pyhä. Kristus on täydellinen esimerkki tällaisesta luonteesta. Hän sanoo: "Minä olen noudattanut Isäni käskyjä." "Minä teen kaiken hänen mielensä mukaan. " 19 Kristuksen seuraajien on tultava samanlaisiksi kuin hän. Jumalan armon avuilla heidän on muodostettava luonne, joka on sopusoinnussa hänen pyhän lakinsa periaatteiden kanssa. Tätä on raamatullinen pyhitys.

Yksin uskosta

Tämä työ voidaan suorittaa vain uskomalla Kristukseen, sydämessä asuvan Jumalan Hengen voiman avulla. Kristitty tuntee synnin houkutukset, mutta taistelee jatkuvasti niitä vastaan. Tässä tarvitaan Kristuksen apua. Inhimillinen heikkous yhdistyy jumalalliseen voimaan, ja usko huudahtaa: "Kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!" 20

300


 

 NYKYAJAN HERÄTYKSIÄ

 Pyhitys on jatkuvaa. Kun syntinen kääntymyksessä löytää rauhan Jumalan luota, kristillinen elämä on vasta alkanut. Nyt hänen on pyrittävä "täyteen tietoon". Hän saavuttaa "aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden", "Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. "21

 Raamatullisen pyhityksen kokeneet osoittavat nöyryyttä. Täydellisen. Jumalan rinnalla he näkevät oman arvottomuutensa. Profeetta Daniel antoi esimerkin oikeasta pyhityksestä. Sen sijaan että olisi väittänyt olevansa puhdas ja pyhä, tämä kunnioitettu profeetta samasti itsensä Israelin syntisiin, kun hän rukoili jumalaa kansansa puolesta. 22

 Golgatan ristin varjossa vaeltavien keskuudessa ei voi esiintyä itsekorostusta, ei kerskailevia väitteitä synnittömyydestä. He tuntevat, että heidän syntinsä aiheuttama tuska mursi Jumalan Pojan sydämen, ja tämä ajatus tekee heidät nöyriksi. Ne, jotka elävät lähinnä Jeesusta, tajuavat selvimmin ihmisen heikkouden ja syntisyyden, ja heidän ainoa toivonsa on ristiinnaulitun ja ylösnousseen Vapahtajan ansioissa.

 Uskonnollisessa maailmassa nyt suosiotaan lisäävään pyhityskäsitykseen liittyvä itsekorostuksen henki ja jumalan lain halveksunta osoittavat sen vieraaksi Raamatulle. Sen kannattajat opettavat, että pyhitys on. silmänräpäyksellinen tapahtuma, jonka avulla he "yksin uskosta" saavuttavat täydellisen pyhyyden. "Usko vain", he sanovat, "ja siunaus on sinun." Vastaanottajalta ei vaadita mitään lisäponnistuksia. Samalla he kieltävät jumalan lain arvovallan väittämällä, että heidät on vapautettu velvollisuudesta pitää sen käskyt. Mutta voiko ihminen olla pyhä, jos hän ei elä sopusoinnussa niiden periaatteiden kanssa, jotka ilmaisevat Jumalan luonteen ja tahdon?

 301


 

SUURI TAISTUU

 Jumalan sanan todistus vastustaa tätä lumoavaa oppia uskosta ilman tekoja. Taivaan suosion vaatiminen mukautumatta armon saamiseksi asetettuihin ehtoihin ei ole uskoa vaan julkeutta. 23

 Älköön kukaan pettäkö itseään kuvittelemalla voivansa tulla pyhäksi rikkoessaan tahallisesti yhtäkin Jumalan käskyä. Tietoinen synti vaientaa Hengen äänen ja erottaa ihmisen Jumalasta. Vaikka Johannes kirjoittaa yksityiskohtaisesti rakkaudesta, hän ei epäröi paljastaa niiden todellista luonnetta, jotka väittävät olevansa pyhittyneitä vaikka rikkovat Jumalan lakia. "Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. " 24 Tässä on jokaisen ihmisen uskontunnustuksen koetinkivi. Jos ihmiset vähättelevät Jumalan käskyjä, jos he jättävät "laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän" ja siten opettavat muitakin 25, voimme olla varmoja heidän väitteidensä perusteettomuudesta.

 Se, joka väittää olevansa synnitön, todistaa juuri tällä väitteellään olevansa kaukana pyhyydestä. Hänellä ei ole todellista käsitystä Jumalan äärettömästä pyhyydestä ja puhtaudesta eikä synnin pahuudesta. Mitä kauempana hän on Kristuksesta, sitä vanhurskaammalta hän näyttää omissa silmissään.

Raamatullinen pyhitys

Pyhitys koskee koko ihmistä - henkeä, sielua ja ruumista, 26 Kristittyjä kehotetaan; "Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. " 27 Jokainen tapa, joka heikentää ruumiillista tai henkistä voimaa, tekee ihmisen kykenemättömäksi palvelemaan Luojaansa. Ne, jotka rakastavat jumalaa koko sydämestään, pyrkivät jatkuvasti saattamaan

302


 

NYKYAJAN HERÄTYKSIÄ

koko olemuksensa sopusointuun niiden lakien kanssa, jotka parantavat heidän kykyään tehdä hänen tahtonsa. He eivät ruokahalun hemmottelulla tai himojen tyydyttämisellä heikennä tai saastuta taivaalliselle Isälleen tarjoamaansa uhria.

 Jokainen synnillinen nautinto heikentää henkisiä ja hengellisiä voimia, niin että Jumalan sana ja Henki tekevät sydämeen vain heikon vaikutuksen. "Meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle.” 28

 Miten monet kristinuskon tunnustajat turmelevatkaan Jumalalta saamansa ihmisyyden ahneudella, juopottelulla ja kielletyillä nautinnoilla. Kirkko puolestaan liian usein rohkaisee näitä paheita kohentaakseen talouttaan, joka on heikko siksi, että ilmaiset eivät rakasta riittävästi Kristusta. Jos Jeesus astuisi nykyajan kirkkoihin ja näkisi niissä harjoitetun juhlinnan, eikö hän ajaisi pyhyyden häpäisijöitä ulos niin kuin hän karkotti rahanvaihtajat temppelistä?

 "Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa! " 29 Se, jonka ruumis on Pyhän Hengen temppeli, ei ole vahingollisen tavan orja. Hänen kykynsä kuuluvat Kristukselle. Hänen omaisuutensa kuuluu Herralle. Miten hän voisi tuhlata hänelle uskottua pääomaa?

 Monet kristinuskon tunnustajat käyttävät vuosittain valtavasti rahaa vahingollisiin nautintoihin. He varastavat Jumalalta kymmenyksissä ja uhrilahjoissa samalla kun tuhlaavat turmiollisten himojen alttarille enemmän kuin antavat köyhien hyväksi tai evankeliumin tukemiseksi. Jos kaikki Kristuksen nimeä tunnustavat olisivat todella pyhittyneitä, he antaisivat

 303


 

SUURI TAISTELU

varansa Herran aarreaittaan sen sijaan että tuhlaisivat ne tarpeettomiin ja vahingollisiin nautintoihin. He antaisivat hyvän esimerkin itsehillinnästä ja uhrautuvaisuudesta. Silloin he olisivat valona maailmalle.

 "Ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä" 30 hallitsevat kansan syviä rivejä. Mutta Kristuksen seuraajilla on pyhempi kutsumus. "Herra sanoo: - Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen." Niille, jotka suostuvat ehtoihin, kuuluu Jumalan lupaus: "- - niin otan teidät vastaan ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias. " 31

 Jokainen uskon ja kuuliaisuuden askel tuo ihmisen lähempään yhteyteen maailman valon kanssa. Vanhurskauden auringon kirkkaat säteet loistavat jumalan palvelijoille, ja heidän tulee heijastaa hänen säteitään. Tähdet kertovat meille, että taivaassa on valo, jonka kirkkaus saa ne loistamaan; samoin kristityt osoittavat, että valtaistuimella on jumala, jonka luonne on ylistyksen ja jäljittelemisen arvoinen. Hänen luonteensa pyhyys ilmenee hänen todistajissaan.

 Kristuksen ansioiden perusteella meillä on pääsy Kaikkivaltiaan valtaistuimen luo. "Kun hän ei estänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi Poikansa mukana meille kaikkea muutakin?" Jeesus sanoo: Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät." "Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen." "Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen." 32

 Jokaisen etuoikeus on elää niin, että hänen osakseen tulee Jumalan hyväksyminen ja siunaus. Meidän

304


 

NYKYAJAN HERÄTYKSIÄ

taivaallinen Isämme ei halua meidän koskaan olevan tuomion alaisina ja pimeydessä. Aidosta nöyryydestä ei todista se, että kuljemme pää painuksissa ja sydän täynnä itsekeskeisiä ajatuksia. Me voimme mennä Jeesuksen luo, tulla puhdistetuiksi ja seisoa lain edessä ilman häpeää ja tunnonvaivoja.

 Jeesuksen kautta Aadamin langenneista lapsista tulee Jumalan lapsia. Jeesus ei "häpeäkään kutsua näitä veljikseen". Kristityn elämän tulisi olla uskon, voiton ja jumalallisen ilon elämää. "Iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne." "Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta. Tätä jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. " 33

 Tällaisia ovat raamatullisen kääntymyksen ja pyhityksen hedelmät. Koska laissa esitettyihin suuriin vanhurskauden periaatteisiin suhtaudutaan välinpitämättömästi, näitä hedelmiä nähdään vain harvoin. Tästä syystä ilmenee niin vähän Hengen syvää, pysyvää vaikutusta, joka oli tyypillistä entisaikojen herätyksille.

 Katselemalla me muutumme. Kun on lyöty laimin ne pyhät käskyt, joissa jumala on ilmaissut ihmisille luonteensa täydellisyyden ja pyhyyden, ja ajatukset on kiinnitetty ihmisten oppeihin ja teorioihin, seurauksena on ollut hurskauden väheneminen seurakunnassa. Vasta kun Jumalan laki palautetaan sille kuuluvaan asemaan, voi alkuperäinen usko ja jumalisuus elpyä hänen omikseen tunnustautuvien keskuudessa.

 

 

 

 

 

 

 

 305