28. Tilinteon hetki

 

 

 

 

 

 

"Kun minä sitä katselun, istuimet asetettiin paikoilleen, ja Ikiaikainen istuutui. Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi ja hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Hänen luotaan lähti liikkeelle tulinen virta. Tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä, miljoonat seisoivat odottaen hänen edessään. Oikeus asettui istumaan, ja kirjat avattiin.” 1

 Näin Danielille avautui näyssä se suuri päivä, jolloin ihmisten elämää tutkitaan koko maailman tuomarin edessä. Ikiaikainen on Isä Jumala. Hän, kaiken luoja ja lain alkulähde, toimii tuomarina. Pyhät enkelit ovat oikeudenpalvelijoina ja todistajina.

 "Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs, näöltään kuin ihminen. Hän saapui Ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen, ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä, 2

 Tässä kuvattu Kristuksen saapuminen ei tarkoita hänen toista tulemistaan rataan päälle. Hän tulee Ikiaikaisen luo taivaassa ottamaan vastaan valtakunnan, jonka annetaan hänelle hänen välitystyönsä päättyessä. Tämä saapuminen, ei hänen toinen tulemisensa maan päälle, ali ennustettu tapahtuvaksi 2300 päivän päättyessä vuonna 1844. Meidän ylipappimme astuu

306


 

TILINTEON HETKI

kaikkeinpyhimpään suorittamaan viimeistä palvelustyötään ihmisen hyväksi.

 Vertauskuvallisessa palveluksessa vain ne, joiden synnit oli siirretty pyhäkköön, osallistuivat sovituspäivästä. Samoin suuri lopullinen sovitus ja tutkiva tuomio koskee vain Jumalan omiksi tunnustautuvia. Jumalattomien tuomio on erillinen, myöhempään ajankohtaan sijoittuva tapahtuma. "On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta." 3

 Tuomiopäätökset tehdään taivaan kirjojen perusteella. Elämän kirjassa on niiden nimet, jotka ovat ryhtyneet palvelemaan Jumalaa. Jeesus kehotti opetuslapsiaan: "Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan." 4 Paavali puhuu uskollisista työtovereistaan, "joiden kaikkien nimet ovat elämän kirjassa" 5. Daniel vakuuttaa, että Jumalan kansa pelastetaan, "jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan". 6  Ja Ilmestyskirjan kirjoittaja sanoo, että Jumalan kaupunkiin pääsevät vain ne, "joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan". 7 "Kaikki kirjoitetaan muistiin". Muisti kirjaan kirjoitetaan niiden hyvät teot, jotka kunnioittavat Herraa ja pelkäävät hänen nimeään. 8 Sinne on kirjoitettu jokainen torjuttu kiusaus, jokainen voitettu synti, jokainen säälivä sana, jokainen uhrautuva teko, okainen Kristuksen tähden kestetty kärsimys. "Pakolaisuuteni päivät sinä merkitset muistiin. Kokoa kyyneleeni leiliisi, merkitse ne kirjaasi." 9

 

Salaiset vaikuttimet

Myös ihmisten synnit on merkitty muistiin. "Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista." 10 "Jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi." 11 Salaiset vaikuttimet käyvät ilmi näistä 

 307


 

SUURI TAISTELU

kirjoista, sillä Jumala "valaisee pimeyden kätköt ja tuo esiin sydänten ajatukset" 12. Jokaisen nimen, kohdalle on merkitty jokainen väärä sana, jokainen itsekäs teko, jokainen laiminlyöty velvollisuus ja jokainen salainen synti. Vähäarvoisina pidetyt taivaan varoitukset ja nuhteet, tuhlatut hetket, hyvää tai pahaa edistävä vaikutus kauaskantoisine seurauksineen - kaiken tämä on enkeli merkinnyt muistiin.

 

Tuomion peruste

Jumalan laki on mittapuuna tuomiolla. "Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä, Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista." 13 "Vapauden lain. mukaan teidät tuomitaan; pitäkää se mielessänne, mitä puhutte tai teettekin.” 14

 Ne, jotka on katsottu "ylösnousemuksen arvoisiksi", saavat osan vanhurskaiden ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi: "Tulevassa maailmassa ne, jotka on katsottu arvollisiksi - - ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia." 15 "He nousevat haudoistaan - hyvää telineet elämän ylösnousemukseen".16 Vanhurskaat kuolleet herätetään vasta sen tuomion jälkeen, jolla heidät on katsottu ylösnousemuksen arvoisiksi "elämän ylösnousemukseen". Siksi he eivät ole henkilökohtaisesti läsnä, kun heidän asiansa ratkaistaan.

 Jeesus on heidän asianajajansa ja puolustaa heitä Isän edessä. "Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas: Jeesus Kristus.” 17 "Kristus ei mennytkään ihmiskäsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain todellisen pyhäkön kuva, vaan itse taivaaseen ollakseen nyt Jumalan edessä puhumassa meidän puolestamme." "Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan." 18

308


 

TILINTEON HETKI

 Kun kirjat avataan tuomiolla, jokaisen uskovan elämä käydään läpi Jumalan edessä. Alkaen niistä, jotka ensiksi elivät maan päällä, meidän puolustajamme käy läpi jokaisen peräkkäisen sukupolven asiat. Jokainen nimi mainitaan, jokainen tapaus tutkitaan. Nimiä hyväksytään, nimiä hylätään. Kun kirjasta löytyy syntejä, joita ei ole kaduttu eikä saatu anteeksi,

kyseinen nimi pyyhitään elämän kirjasta. Herra sanoi Moosekselle: "Minä pyyhin kirjastani kaikkien niiden nimet, jotka tekevät syntiä minua vastaan." 19

 Kaikki, jotka ovat vilpittömästi katuneet ja uskossa turvautuneet Kristuksen veren sovitusuhriin, ovat saaneet taivaan kirjoihin merkinnän anteeksiannosta. Kun he ovat osallistuneet Kristuksen vanhurskaudesta ja heidän luonteensa on todettu olevan sopusoinnussa Jumalan lain kanssa, heidän syntinsä pyyhitään pois ja heidät katsotaan ikuisen elämän arvoisiksi. Herra vakuuttaa: "Mutta minä, minä itse pyyhin pois sinun rikkomuksesi oman itseni tähden enkä muistele sinun syntejäsi.” 20 "Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet" ja minä "tunnustan hänet omakseni Isäni ja hänen enkeliensä edessä." 21 "Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni Isäni edessä taivaissa. " 22

 Jumalallinen välittäjä pyytää että kaikki, jotka ovat voittaneet uskomalla hänen vereensä, pääsisivät takaisin Eeden-kotiinsa ja kruunattaisiin hänen perijäkumppaneinaan kuninkaalliseen asemaan ja saisivat takaisin entisen valtansa. 23 Sitten Kristus pyytää, että jumalallinen suunnitelma ihmisen luomiseen nähden viedään päätökseen ikään kuin ihminen ei olisi koskaan langennut. Hän ei pyydä kansalleen ainoastaan anteeksiantoa ja vanhurskautusta, vaan myös osuutta hänen kirkkaudestaan ja paikkaa hänen valtaistuimellaan.

 Samalla kun Jeesus rukoilee niiden puolesta, jotka

 309


 

SUURI TAISTELU

ovat ottaneet vastaan hänen armonsa, Saatana syyttää heitä Jumalan edessä. Hän viittaa heidän elämäänsä, luonteensa virheisiin, erilaisuuteensa Kristukseen verrattuna, synteihin, jotka hän on houkutellut heidät tekemään. Niiden perusteella hän väittää heidän olevan hänen alamaisiaan.

 Jeesus ei puolustele heidän syntejään, mutta viittaa heidän katumukseensa ja uskoonsa. Vaatien heille anteeksiantoa hän kohottaa haavoitetut kätensä Isän edessä ja sanoo: Minä olen kaivertanut heidät kämmeniini. "Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. " 24

 

Herra nuhtelee Saatanaa

ja syyttäjälle hän sanoo: "Herra nuhtelee sinua, Saatana! Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaieta! Eikö tämä mies ole tulesta temmattu kekäle?" 25

Kristus pukee uskolliset lapsensa omaan vanhurskauteensa voidakseen esittää Isälleen seurakunnan "kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä". 26

 Näin toteutuu täydellisesti uuden liiton lupaus: "Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään." 27 "Noina päivinä, tuohon aikaan, sanoo Herra, etsitään turhaan Israelin pahoja tekoja, turhaan Juudan syntejä - niitä ei enää ole!" 28 "Ja Siionin jäljelle jääneitä ja Jerusalemissa jäljellä olevia kutsutaan pyhiksi - kaikkia, jotka on kirjoitettu elävien kirjaan Jerusalemissa.” 29

 

Syntien poistaminen

Tutkiva tuomio ja syntien poistaminen on saatettava loppuun ennen Herran toista tuloa. Vertauskuvallisessa palveluksessa ylipappi tuli siunaamaan seurakunnan. Samoin. Kristus välitystyönsä lopussa Ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden vaan

310


 

TILINTEON HETKI

pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat".30 Poistaessaan synnit pyhäköstä pappi pani kätensä pukin pään päälle ja tunnusti siinä Israelin synnit. Kristus tulee siirtämään kaikki nämä synnit Saatanalle, synnin alkuunpanijalle. Pukki lähetettiin "asumattomille seuduille". 31 Saatana saa kantaa niiden syntien syyllisyyttä, jotka hän on houkutellut Jumalan lapset tekemään. Hänet sidotaan tuhanneksi vuodeksi aution maan päälle ja joutuu lopulta kärsimään rangaistuksen tulessa, joka hävittää jumalattomat. Näin lunastussuunnitelma viedään päätökseen synnin lopullisessa hävittämisessä.

 

Ilmoitettuna aikana

Ilmoitettuna aikana - 2300 päivän päättyessä vuonna 1844 - alkoi taivaallinen tutkinta ja syntien poistaminen. Niitä syntejä, joita ei ole kaduttu ja hylätty, ei pyyhitä pois kirjoista. Jumalan enkelit näkivät jokaisen synnin ja merkitsivät sen muistiin. Synti voidaan kieltää, salata isältä, äidiltä, vaimolta, lapsilta ja työtovereilta; mutta taivas näkee kaiken. Jumalaa ei petetä teeskentelyllä. Hän ei erehdy. Sydämeltään turmeltuneet voivat pettää ihmisiä, mutta Jumala lukee sisimmät ajatukset.

 Miten vakava ajatus tämä onkaan! Mahtavinkaan valloittaja maan päällä ei voi muuttaa ainoankaan päivän merkintöjä. Tekomme, sanamme, vieläpä salaiset vaikuttimemme, vaikka olisimme ne unohtaneetkin, todistavat vanhurskauttamisemme tai tuomiomme puolesta.

 Tuomiolla tutkitaan tarkasti, miten olemme käyttäneet kykyjämme. Miten olemme käyttäneet aikaamme, kynäämme, ääntämme, rahojamme, vaikutusvaltaamme? Mitä olemme tehneet köyhien, onnettomien, orpojen ja leskien hyväksi Kristuksen nimessä? Mitä olemme tehneet meille annetulle valolle ja

 311


 

SUURI TAISTELU

totuudelle? Vain teoissa näkyvä rakkaus on aitoa. Taivaan silmissä tekojen arvo perustuu yksin rakkauteen.

 

Salainen itsekkyys paljastetaan

Salainen itsekkyys on paljastettu taivaan kirjoissa. Miten usein Kristukselle kuuluva aika, ajatukset ja voima onkaan annettu Saatanalle. Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvat uppoutuvat maallisen omaisuuden hankkimiseen tai maailmallisiin huveihin. Rahaa, aikaa ja voimia uhrataan koreiluun ja itsensä hemmotteluun; rukoukseen, raamatuntutkisteluun ja syntien tunnustamiseen käytetään vain vähän aikaa.

 Saatana keksii lukemattomia keinoja ajatustemme valtaamiseksi. Pääpettäjä vihaa niitä suuria totuuksia, jotka suuntaavat ihmisten huomion sovitusuhriin ja kaikkivoipaan Välittäjään. Hänen menestyksensä riippuu siitä, miten hän onnistuu kääntämään ihmisten ajatukset pois Jeesuksesta.

 Niiden, jotka tahtoivat hyötyä Vapahtajan välitystyöstä, ei tule antaa minkään estää heitä pyhittämästä elämäänsä kokonaan hänelle. Sen sijaan että kalliit hetket käytettäisiin huveihin tai voiton tavoitteluun, ne on käytettävä totuuden sanan hartaaseen tutkimiseen. Pyhäköstä ja tutkivasti tuomiosta on saatava selvä käsitys. Kaikki tarvitsevat tietoa suuren ylipappinsa asemasta ja tehtävästä. Muuten on mahdotonta harjoittaa tälle ajalle välttämätöntä uskoa.

 Taivaan pyhäkkö on Kristuksen välitystyön keskus. Se koskee jokaista ihmistä. Se esittää lunastussuunnitelman ja vie meidät vanhurskauden ja synnin välisen taistelun loppuratkaisuun.

 

Kristuksen välitystyö

Kristuksen välitystyö taivaan pyhäkössä on lunastussuunnitelmalle yhtä välttämätöntä kuin hänen

312


 

TILINTEON HETKI

kuolemansa ristillä. Kuolemallaan hän aloitti työn, jonka hän vie päätökseen taivaassa. Meidän on uskossa mentävä väliverhon tuolle puolen, jonne "Jeesus meidän edelläkävijänämme meni". 32 Sieltä heijastuu ristin valo. Siellä saamme selvemmän näkemyksen lunastuksen salaisuuksista.

 "Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon.” 33 Jos virheidensä puolustelijat näkisivät, miten Saatana pilkkaa Kristusta heidän käytöksensä johdosta, he tunnustaisivat syntinsä ja luopuisivat niistä. Saatana pyrkii saamaan koko mielen hallintaansa, ja hän tietää onnistuvansa, jos näitä heikkouksia vaalitaan. Siksi hän yrittää jatkuvasti pettää Kristuksen seuraajia uskottelemalla, että heidän on mahdotonta voittaa. Mutta Jeesus sanoi jokaiselle, joka tahtoo seurata häntä: "Minun armoni riittää sinulle" 34 "Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt." 35 Älköön kukaan pitäkö vikojaan parantumattomina. Jumala antaa uskoa ja armoa niiden voittamiseen.

 Me elämme nyt suurta sovituspäivää. Kun ylipappi toimitti sovitusta Israelille, kaikkien tuli paastota ja katua syntejään. Samalla tavalla niiden, jotka haluavat säilyttää nimensä elämän kirjassa, on nyt kaduttava vilpittömästi Jumalan edessä. Tarvitaan syvällistä itsetutkistelua. Kevytmielisyydestä on luovuttava. Vakava taistelu odottaa niitä, jotka haluavat voittaa pahat taipumuksensa. Kenestäkään ei saa löytyä "tahraa, ryppyä tai virhettä" .36

 Nimenomaan tänä aikana kannattaa jokaisen totella Vapahtajan kehotusta: "Pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä milloin se aika tulee. " 37

 

Kohtalon hetki

Armonaika päättyy vähän ennen kuin Herra ilmestyy taivaan pilvissä. Tuota aikaa silmällä pitäen Kristus

 313


 

SUURI TAISTELU

sanoo: ”Jumalaton eläköön yhä jumalattomasti, saastainen rypeköön saastassaan, vanhurskas harjoittakoon vanhurskautta ja pyhä edetköön pyhyyden tiellä. `Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan. "' 38

 Ihmiset istuttavat ja rakentavat, syövät ja juovat tietämättöminä siitä, että lopullinen päätös on julistettu taivaan pyhäkössä. Kun Nooa meni arkkiin ennen vedenpaisumusta, Jumala sulki askin oven ja jätti jumalattomat ulkopuolelle; mutta seitsemän päivän ajan ihmiset jatkoivat huvittelevaa elämäänsä ja pilkkasivat varoituksia tuomiosta. "samoin käy, kun Ihmisen Poika tulee", sanoo Vapahtaja. 39 Hiljaa ja huomaamatta kuin varas keskiyöllä tulee hetki, jolloin jokaisen kohtalo on sinetöity: ' Valvokaa siis - - ettei hän tapaa teitä nukkumasta.” 40

 Vaarallinen on niiden tila, jotka kyllästyvät valvomaan ja kääntyvät maailman houkutuksiin. Liikemiehen syventyessä voitontavoitteluun, nautiskelijan uppoutuessa huvituksiin, muodin orjan järjestellessä hepeneitään - juuri silloin saattaa koko maailman tuomari julistaa tuomion: "Sinut on vaa'alla punnittu ja kevyeksi havaittu." 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314