32. Eksyttäjän ansat

 

 

 

 

 

Suuri taistelu Kristuksen ja Saatanan välillä päättyy pian, ja paholainen kaksinkertaistaa ponnistuksensa mitätöidäkseen Kristuksen työn ihmisen hyväksi. Hänen tavoitteenaan on pitää ihmiset pimeydessä ja katumattomuudessa, kunnes Vapahtajan välitystyö päättyy. Kun seurakunnissa vallitsee välinpitämättömyys, Saatana ei ole huolissaan. Mutta kun ihmiset kyselevät: "Mitä minun on tehtävä pelastuakseni?", hän on valmiina mittelemään voimiaan Kristuksen kanssa ja vastustamaan Pyhän Hengen vaikutusta.

 Kerran kun enkelit tulivat Herran eteen, Saatana tuli heidän mukanaan, ei kumartamaan ikuista kuningasta, vaan edistääkseen pahansuopia aikeitaan vanhurskaita vastaan. 1 Hän on paikalla, kun ihmiset kokoontuvat Jumalanpalvelukseen, ja pyrkii innokkaasti hallitsemaan heidän ajatuksiaan. Kun hän näkee Jumalan sanansaattajan tutkivan Raamattua, hän panee merkille saarnan aiheen. Sitten hän käyttää oveluuttaan ja älykkyyttään estääkseen sanomaa koskettamasta niitä, joita hän juuri tuossa kysymyksessä pettää. Sitä, joka on kipeimmin varoituksen tarpeessa, vaaditaan osallistumaan johonkin liiketoimeen tai jokin muu seikka estää häntä kuolemasta sanaa.

 Saatana näkee Herran palvelijoiden masentuvan pimeydestä, joka ympäröi ihmisiä. Hän kuulee heidän rukoilevan, että Jumalan armo ja voima murtaisi välinpitämättömyyden ja velttouden lumouksen. Silloin hän ryhtyy entistä innokkaammin houkuttelemaan ihmisiä ruokahalun tyydyttämiseen ja muihin

332


 

EKSYTTÄJÄN ANSAT

nautintoihin, niin että heidän omatuntonsa tylsistyy eivätkä he tajua asioita, jotka heidän olisi välttämätöntä oppia.

 Saatana tietää voittavansa kaikki ne, jotka lyövät laimin rukouksen ja Raamatun tutkimisen. Siksi hän tekee kaikkensa kiinnittääkseen ihmisten huomion muihin asioihin. Hänen lähimmät apurinsa ovat aina työssä, kun Jumala toimii. He väittävät, että Kristuksen vilpittömimmät ja uhrautuvimmat palvelijat ovat harhaan johdettuja tai pettureita. Heidän tehtävänään on vääristellä jokaisen jalon teon vaikutinta, levittää huhuja ja herättää kokemattomissa epäluuloja. Mutta on helppo nähdä, kenen lapsia he ovat, kenen esimerkkiä he seuraavat ja kenen työtä he tekevät. "Hedelmistä te heidät tunnette.” 2

 

Totuus pyhittää

Suuri pettäjä on kehittänyt useita harhaoppeja vastaamaan niiden mieltymyksiä, jotka hän haluaa johtaa tuhoon. Hänen tavoitteenaan on tuoda seurakuntaan vilpillisiä, uudestisyntymättömiä ihmisiä, jotka edistävät epäilyjä ja epäuskoa. Monet, joilta puuttuu todellinen usko Jumalaan, mukautuvat joihinkin totuuden periaatteisiin, ja heitä pidetään kristittyinä. Siten he voivat tuoda seurakuntaan vääriä oppeja raamatullisina totuuksina. Saatana tietää, että rakkaudessa vastaanotettu totuus pyhittää ihmisen. Siksi

hän yrittää korvata sen väärillä teorioilla, taruilla, toisella evankeliumilla. Alusta pitäen Jumalan palvelijat ovat taistelleet vääriä opettajia vastaan, ei ainoastaan siksi, että nämä olivat turmeltuneita ihmisiä, vaan myös siksi, että he teroittivat ihmisten mieleen sielulle vaarallisia valheita. Ella, Jeremia ja Paavali vastustivat lujasti niitä, jotka käänsivät ihmiset pois Jumalan sanasta. Nämä pyhät totuuden puolustajat eivät suosineet sellaista vapaamielisyyttä, joka

 333


 

SUURI TAISTELU

pitää oikeaa uskoa merkityksettömänä.

 Kristillisessä maailmassa esiintyvien epämääräisten ja mielikuvituksellisten raamatunselitysten ja ristiriitaisten teorioiden avulla suuri vastustajamme pyrkii hämmentämään ihmiset. Kirkkojen epäsopu ja hajaannus johtuu suurelta osin siitä, että Raamattua vääristellään erilaisten suosikkiteorioiden tukemiseksi.  Vääriä oppeja tukeakseen monet irrottavat raamatunpaikkoja asiayhteydestään ja todistavat väitteensä jakeen alkuosalla, vaikka loppuosa muuttaisi asian aivan päinvastaiseksi. Käärmeen oveluudella he linnoittautuvat irrallisten lainausten taakse ja puolustelevat niillä turmeltuneita himojaan. Toiset tarttuvat lukuihin ja vertauskuviin tulkiten ne omien mielijohteidensa valossa piittaamatta lainkaan Raamatun todistuksesta ja esittävät sitten päähänpistonsa Raamatun oppina.

 

Koko Raamattu oppaana

Aina kun Raamattua ryhdytään tutkimaan ilman rukoilevaa, oppivaista mieltä, selvimmätkin kohdat ymmärretään väärin. Ihmisille on annettava koko Raamattu juuri sellaisena kuin se on.

 Jumala antoi varman profeetallisen sanan; enkelit ja Kristus itse ilmoittivat Danielille ja Johannekselle, "mitä pian on tapahtuva". 3 Pelastustamme koskevia tärkeitä asioita ei ilmoitettu tavalla, joka hämmentäisi ja johtaisi vilpittömän totuuden etsijän harhaan. Jumalan sana on selkeä kaikille, jotka tutkivat sitä rukoillen.

 Vapautta vaatiessaan ihmiset sokaistuvat vastustajan juonille. Hän onnistuu korvaamaan Raamatun ihmisten teorioilla; Jumalan laki syrjäytetään, ja kirkot ovat synnin orjuudessa vaikka väittävät olevansa vapaita.

 Jumala on antanut tieteellisten keksintöjen

334


 

EKSYTTÄJÄN ANSAT

valaista maailmaa. Mutta lahjakkaimmatkin tutkijat menevät harhaan yrityksissään tutkia tieteen ja Jumalan ilmoituksen välisiä suhteita, jos Jumalan sana ei ohjaa heitä.

 Inhimillinen tieto on epätäydellistä; siksi monet eivät saa tieteellisiä käsityksiään sopusointuun Raamatun kanssa. Monet hyväksyvät pelkät teoriat tieteellisiksi tosiasioiksi ja luulevat, että Jumalan sanaa on koeteltava sillä mitalla, jota "tiedon nimellä kulkeva valhetieto" 4 antaa. Koska he eivät pysty selittämään Luojaa ja hänen toimintaansa luonnonlaeilla, he leimaavat Raamatun historian epäluotettavaksi. Ne, jotka epäilevät Vanhaa ja Uutta testamenttia, menevät usein askelen pitemmälle ja epäilevät Jumalan olemassaoloa. Hylättyään ankkurinsa he ajautuvat epäuskon karikkoon.

 Saatanan petollisuuden mestarinäyte on, että hän johtaa ihmiset esittämään arveluja asioista, joita Jumala ei ole ilmoittanut. Lucifer tuli tyytymättömäksi, koska hänelle ei uskottu Jumalan suunnitelmien kaikkia salaisuuksia, ja saamiinsa tietoihin hän taas suhtautui välinpitämättömästi. Nyt hän yrittää täyttää ihmiset samalla hengellä ja johtaa heidätkin väheksymään Jumalan selviä käskyjä.

 

Totuus herättää vastenmielisyyttä

Mitä vähemmän hengellisyyttä ja uhrautumista opit vaativat, sitä innokkaammin ne otetaan vastaan. Saatana on valmis tyydyttämään sydämen toiveet ja uskottelee valheen totuudeksi. Näin paavikunta sai ihmiset valtaansa. Ja hylätessään totuuden, koska se tuo mukanaan ristin, protestantit kulkevat samaa tietä. Kaikki, jotka mukavuudenhalusta välttävät erimielisyyksiä maailman kanssa, joutuvat tuhoisien harhaoppien uhreiksi.5 Se, joka kauhistuu yhtä harhakäsitystä, voi halukkaasti ottaa vastaan toisen. "Siksi Jumala lähettää

 335


 

SUURI TAISTELU

rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden." 6

 

Vaarallisia erehdyksiä

Suuren pettäjän menestyksekkäimpiä petoksia ovat spiritualismin. valheelliset ihmeet. Kun ihmiset hylkäävät totuuden, he joutuvat petoksen uhreiksi.

 Toinen erehdys on se oppi, joka kieltää Kristuksen jumaluuden ja väittää, ettei hän ollut olemassa ennen tuloaan tähän maailmaan. Tämä teoria on ristiriidassa niiden Vapahtajamme lausuntojen kanssa, jotka, koskevat hänen suhdettaan Isään ja hänen ennaltaoloaan. Se tuhoaa uskon Raamattuun Jumalan ilmoituksena. Jos ihmiset hylkäävät Raamatun todistuksen Kristuksen jumaluudesta, heidän kanssaan ei kannata väitellä; sitovimmatkaan todisteet eivät saa heitä vakuuttuneiksi. Niillä, jotka ovat tämän harhaluulon vallassa, ei voi olla oikeaa käsitystä Kristuksesta ja Jumalan suunnitelmasta ihmisen pelastamiseksi.

 Väärässä ovat myös ne, jotka kieltävät Saatanan henkilökohtaisen olemassaolon ja uskovat Raamatun vain käyttävän tuota nimeä ihmisten pahoista ajatuksista ja haluista.

 Oppi siitä, että Kristuksen toinen tuleminen tarkoittaa vain hänen tuloaan jokaisen yksilön luo kuolemassa, kääntää ihmisten ajatukset pois hänen persoonallisesta tulostaan taivaan pilvissä. Näin Saatana on sanonut: "Hän on sisällä talossa" 7, ja monet ovat joutuneet kadotukseen hyväksyttyään tämän petoksen.  Tiedemiehet väittävät, ettei rukoukseen voi tulla todellista vastausta; se merkitsisi luonnonlakien rikkomista - ihmettä, eikä ihmeitä tapahdu. Heidän mukaansa maailmankaikkeutta hallitsevat pysyvät lait, eikä Jumala itse tee mitään vastoin näitä lakeja. Näin he esittävät Jumalan omien lakiensa sitomaksi - ikään

336


 

EKSYTTÄJÄN ANSAT

kuin Jumalalliset lait voisivat rajoittaa Jumalan vapautta.

 Eivätkö Kristus ja hänen opetuslapsensa tehneet ihmeitä? Vapahtaja on yhtä halukas kuulemaan uskon rukouksia nyt kuin vaeltaessaan näkyvästi ihmisten keskellä. Luonnollinen vaikuttaa yhdessä yliluonnollisen kanssa. Jumalan suunnitelmaan kuuluu antaa vastauksena uskon rukoukseen sellaista, mitä hän ei antaisi jos emme pyytäisi sitä.

Sanan rajapyykit

Kirkkojen väärät opit siirtävät Jumalan sanan asettamia rajapyykkejä. Harvat tyytyvät hylkäämään vain yhden opin. Useimmat syrjäyttävät totuuden periaatteen toisensa jälkeen, kunnes heistä tulee epäuskoisia.

 Yleiset teologiset harhaopit ovat ajaneet monet epäilykseen. Heidän on mahdotonta uskoa oppeja, jotka loukkaavat heidän oikeuden, säälin ja hyvyyden tuntoaan. Koska ne esitetään Raamatun oppeina, he kieltäytyvät tunnustamasta Raamattua Jumalan sanaksi.

 Jumalan sanaan suhtaudutaan epäluuloisesti, koska se tuomitsee synnin. Ne, jotka eivät halua totella, yrittävät kumota sen arvovallan. Monet kääntävät selkänsä uskolle puolustaakseen velvollisuutensa laiminlyömistä. Toiset taas ovat liian mukavuudenhaluisia tehdäkseen mitään, mikä vaatii uhrauksia, ja koettavat saada viisaan maineen arvostelemalla Raamattua.

 Monet pitävät epäuskoa, epäilyä ja kristinuskon vastaisuutta hyveenä. Mutta vilpittömältä vaikuttavan ulkokuoren alta löytyy itseluottamusta ja ylpeyttä. Monet nauttivat löytäessään Raamatusta sellaista, mikä hämmentää muita. Jotkut ryhtyvät esittämään kritiikkiä pelkästä väittelynhalusta, mutta ilmaistuaan julkisesti epäuskoa he päätyvät lopulta Jumalattomien riveihin.

 337


 

SUURI TAISTELU

Riittävästi todisteita

Jumala on antanut sanassaan riittävästi todisteita sen Jumalallisesta luonteesta. Ihmisen rajallinen äly ei, kuitenkaan pysty täysin ymmärtämään Jumalan tarkoitusperiä. "Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä!" 8 Voimme nähdä rajattoman rakkauden ja armon liittyneinä äärettömään voimaan. Meidän taivaallinen Isämme ilmoittaa meille suunnitelmistaan niin paljon kuin meidän on hyvä tietää; tuntemattoman edessä meidän on luotettava käteen, joka on kaikkivoipa, sydämeen, joka on täynnä rakkautta. 

 Jumala ei koskaan poista kaikkia epäuskon aiheita. Kaikki, jotka tahtovat epäillä, saavat siihen mahdollisuuden. Ne, jotka kieltäytyvät tottelemasta kunnes kaikki vastaväitteet on kumottu, eivät koskaan tule valoon. Uudistumaton sydän suhtautuu Jumalaan vihamielisesti. Mutta uskon herättää Pyhä Henki, ja se pysyy elinvoimaisena vain kun sitä vaalitaan. Kukaan ei tule vahvaksi uskossa ilman määrätietoista pyrkimystä. Jos ihmiset antavat sijaa epäilyille, he huomaavat niiden vahvistuvan jatkuvasti.

 Mutta ne, jotka epäilevät eivätkä luota Jumalan armoon, häpäisevät Kristuksen. He ovat hedelmättömiä puita, jotka pimittävät auringonvalon muilta kasveilta, niin että ne kuihtuvat ja kuolevat kylmässä varjossa. Näiden henkilöiden elämäntyö tulee todistamaan jatkuvasti heitä vastaan.  Jos ihminen haluaa vilpittömästi vapautua epäilyistä, siihen on vain yksi keino. Hänen on lakattava epäilemästä sitä, mitä ei ymmärrä, ja seurattava saamaansa valoa. Silloin hänelle annetaan lisää valoa.

 Saatana osaa esittää totuudesta niin aidontuntuisen väärennöksen, että ne, jotka haluavat tulla petetyiksi ja vältellä totuuden vaatimia uhrauksia tulevat

petetyiksi. Mutta hän ei pysty pitämään vallassaan

338


 

EKSYTTÄJÄN ANSAT

sitä, joka vilpittömästi, mihin hintaan hyvänsä, haluaa tietää totuuden. Kristus on totuus ja "valo, joka valaisee jokaisen ihmisen". "Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani." 9

 Herra sallii lastensa joutua kiusauksen tulikokeeseen, ei siksi että hän nauttisi heidän ahdingostaan, vaan siksi että se on välttämätöntä heidän lopullisen voittonsa kannalta. Hän ei voi oman kunniansa vuoksi suojata heitä kiusauksilta, sillä koettelemusten tarkoituksena on valmistaa heidät vastustamaan kaikkia pahan houkutuksia. Eivät Jumalattomat ihmiset eivätkä paholaiset voi riistää Jumalan lapsilta hänen läsnäoloaan, jos he tunnustavat ja hylkäävät syntinsä ja vetoavat hänen lupauksiinsa. Jokainen kiusaus, olipa se julkinen tai yksityinen, voidaan menestyksellisesti torjua, "ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot".10

 "Kuka voi tehdä teille pahaa, jos te kiihkeästi pyritte tekemään hyvää?" 11 Saatana tietää kyllä, että heikoinkin Kristukseen turvaava ihminen voittaa pimeyden joukot. Siksi hän yrittää houkutella ristin soturit pois lujasta linnoituksestaan samalla kun hän itse on väijyksissä valmiina tuhoamaan kaikki, jotka uskaltautuvat hänen maaperälleen. Vain luottamalla Jumalaan ja noudattamalla hänen käskyjään olemme turvassa.

 Ilman rukousta kukaan ei ole hetkeäkään turvassa. Pyydä Herralta viisautta ymmärtää hänen sanaansa. Saatana osaa lainata taitavasti. Raamattua ja tulkita sitä omalla tavallaan toivoen siten saavansa meidät kompastumaan. Meidän on luettava Raamattua nöyrällä mielellä. Samalla kun meidän on jatkuvasti varottava Saatanan juonia, meidän tulee aina rukoilla uskossa: ".Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen. 12

 

 339