34. Keitä ovat spiritismin henget? 

Luontaisen kuolemattomuuden oppi, joka lainattiin pakanallisesta filosofiasta ja suuren luopumuksen pimeydessä liitettiin kristilliseen uskoon, on syrjäyttänyt sen totuuden, että "kuolleet eivät tiedä mitään".1 Monet uskovat, että kuolleiden henget ovat "palvelevia henkiä", jotka "lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden".2 

Usko siihen, että kuolleiden henget palaavat palvelemaan eläviä, on valmistanut tietä nykyaikaiselle spiritismille*. Jos kuolleiden etuoikeutena on osallistua paljon suuremmasta tietomäärästä kuin ennen kuolemaansa, miksi he eivät palaisi maan päälle neuvomaan eläviä? Jos kuolleiden henget seuraavat ystäviään maan päällä, miksi ne eivät ottaisi heihin yhteyttä? Miten ne, jotka uskovat ihmisen tietoisuuteen kuolemassa, saattaisivat torjua kirkastettujen henkien välittämän "jumalallisen valon"? Tässä on pyhänä pidetty kanava, jonka välityksellä Saatana toimii. Langenneet enkelit esiintyvät henkimaailman sanansaattajina. 

Pimeyden ruhtinas pystyy esittämään ihmisille heidän kuolleiden ystäviensä näköisiä hahmoja. Väärennös on täydellinen, ällistyttävän tarkka. Monet saavat lohtua käsityksestä, että heidän rakkaansa ovat taivaan ilossa. Vaaraa aavistamatta he kuuntelevat "eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia".3 
 
Ne, jotka menivät hautaan valmistautumattomina, väittävät olevansa onnellisia ja korkeassa asemassa taivaassa. Joskus nämä petolliset henkimaailman vieraat antavat varoituksia, jotka osoittautuvat oikeiksi. Saavutettuaan näin ihmisten luottamuksen he esittävät oppeja, jotka kaivavat maata Raamatun alta. He esittävät joitakin totuuksia ja ennustavat joskus tulevia tapahtumia, mikä herättää luottamusta, ja niin heidän väärät opetuksensa hyväksytään. Jumalan laki syrjäytetään, ja armon Henkeä halveksitaan. Henget kieltävät Kristuksen jumaluuden ja alentavat Luojan samalle tasolle itsensä kanssa. 

Vaikka on totta, että silmänkääntötemppuja on usein väitetty aidoiksi ilmestyksiksi, on myös esiintynyt huomattavia yliluonnollisen voiman ilmauksia pahojen enkelien suoranaisen toiminnan tuloksena. Monet luulevat, että spiritismi on pelkkää ihmisten huijausta. Mutta kohdatessaan, ilmiöitä, joita heidän on pakko pitää yliluonnollisina, he tulevat johdetuiksi harhaan ja hyväksyvät ne Jumalan suuren voiman ilmauksina. 

Saatanan avulla faraon noidat jäljittelevät Jumalan tekoja.4 Paavali todistaa, että Kristuksen toista tuloa edeltävät samanlaiset Saatanan voiman ilmaukset. "Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen."5 Ja Johannes vakuuttaa: "Se tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden. Niillä tunnusteoilla, joita sillä on valta tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat."6 Tässä ei puhuta väärennöksistä. Ihmiset johdetaan harhaan Saatanan asiamiesten tekemillä ihmeillä, ei silmänkääntötempuilla. 

Saatanan vaikutus älymystöön 
Sivistyneille ja hienostuneille ihmisille pimeyden ruhtinas esittää spiritismin hienostuneemmassa ja älyllisemmässä muodossa. Hän vetoaa mielikuvitukseen kiehtovilla näyillä ja kaunopuheisilla rakkauden ja hyvyyden kuvauksille. Hän johtaa ihmiset ylpeilemään omasta viisaudestaan, niin että he sydämessään halveksivat ikuista Jumalaa. 

Saatana pettää ihmisiä samalla tavalla kuin hän petti Eevan Eedenissä ruokkimalla itsekorotuksen halua. "Teistä tulee Jumalan kaltaisia", hän sanoo, "niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan."7 Spiritismi opettaa, että "ihminen on edistyvä olento - - matkalla jumaluuteen". Ja edelleen: "Tuomio tulee olemaan oikea, koska se kohdistuu itseen - - Valtaistuin on sinussa itsessäsi." Ja eräs toinen väittää: 'Jokainen rehellinen ja moitteeton olento on Kristus." 

Näin Saatana on asettanut ihmisen syntisen luonnon tuomion ainoaksi mittapuuksi. Tämä on edistystä, mutta ei ylöspäin vaan alaspäin. Ihminen ei koskaan pysty ylittämään oman puhtautensa ja hyvyytensä tasoa. Jos oma minä on hänen suurin ihanteensa, hän ei koskaan pääse korkeammalle tasolle. Jumalan armo yksin pystyy korottamaan ihmisen. Omin voimin hän pystyy etenemään vain alaspäin. 

Vetoomus nautinnonhaluisille 
Itseään hemmotteleville, nautinnonhaluisille ja aistillisille ihmisille spiritismi esittäytyy vähemmän hienossa valepuvussa, sillä sen karkeammat muodot ovat sopusoinnussa heidän taipumustensa kanssa. Saatana panee merkille, mihin synteihin kukin on taipuvainen, ja järjestää sitten riittävästi tilaisuuksia halujen tyydyttämiseen. Hän viettelee ihmiset kohtuuttomuuteen, joka heikentää heidän fyysisiä, henkisiä ja moraalisia voimiaan. Hän turmelee tuhansittain ihmisiä intohimojen tyydyttämisellä ja raaistaa koko heidän luontonsa. Henget täydentävät työn julistamalla, että "oikea tieto asettaa ihmisen kaikkien lakien yläpuolelle"; että "kaikki mikä on, on oikein"; että kaikki synnit - - ovat viattomia". Kun ihmiset näin uskovat, että halu on korkein laki, että vapa
 us on vastuuttomuutta, että ihminen on tilivelvollinen vain itselleen, kuka voi ihmetellä, että turmelusta esiintyy kaikkialla? Monet suostuvat halukkaasti intohimon houkutuksiin. Saatana vangitsee verkkoonsa tuhansia Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvia. 

Mutta jumala on antanut riittävästi valoa ansan havaitsemiseksi. Itse spiritismin perustus on ristiriidassa Raamatun kanssa. Raamattu julistaa, että kuolleet eivät tiedä mitään, että heidän ajattelunsa on lakannut; heillä ei ole mitään osaa maan päällä elävien iloihin ja suruihin. 

Lisäksi Jumala on kieltänyt yhteydenpidon vainajiksi tekeytyvien henkien, "vainajahenkien", kanssa, kuten näitä muista maailmoista tulleita vieraita kutsuttiin. Ne ovat Raamatun mukaan "pahoja henkiä".8 Niiden kanssa seurusteleminen oli kielletty kuolemanrangaistuksen uhalla.9 Mutta spiritismi on raivannut tiensä tiedepiireihin, valloittanut kirkkoja ja päässyt lakia säätävien elinten, vieläpä kuningasten hovien suosioon. Tämä valtava petos merkitsee muinoin  kielletyn noituuden tulemista uudessa valepuvussa. 

Väittäessään, että ihmisistä jumalattomimmatkin ovat taivaassa, Saatana sanoo maailmalle: "Uskoittepa Jumalaan ja Raamattuun tai ette, eläkää niin kuin tahdotte; taivas on tuleva kotinne." Mutta Jumalan sana sanoo: "Voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi! Pimeyden he kääntävät valoksi ja valon pimeydeksi."10 

Raamatun jumalallinen alkuperä kielletään 
Apostoleiksi tekeytyvät valehtelevat henget kumoavat kaikki mitä nämä kirjoittivat eläessään maan päällä. Saatana  uskottelee maailmalle, että Raamattu on mielikuvituksen tuotetta, ihmiskunnan lapsuusaikaan sopinut kirja, joka nyt on julistettava vanhentuneeksi. Hän työntää syrjään kirjan, joka tulee tuomitsemaan hänet ja hänen seuraajansa; maailman Vapahtajan hän esittää tavalliseksi ihmiseksi. Henki-ilmestyksiin uskovat pyrkivät osoittamaan, ettei Vapahtajan elämässä ollut mitään yliluonnollista. He väittävät omien ihmetekojensa olevan paljon suurempia kuin Kristuksen teot. 

Spiritismi on nyt pukeutumassa kristilliseen valepukuun. Nykyisessä muodossaan se on paljon vaarallisempi ja salakavalampi. Se tunnustaa hyväksyvänsä sekä Kristuksen että Raamatun. Mutta Raamattua tulkitaan tavalla, joka miellyttää uudistumatonta sydäntä. Rakkautta pidetään Jumalan tärkeimpänä ominaisuutena, mutta se alennetaan heikoksi tunteellisuudeksi. Jumalan tuomitseva asenne syntiin ja hänen pyhän lakinsa vaatimukset työnnetään syrjään. Tarut johtavat ihmiset hylkäämään Raamatun uskonsa perustuksena. Kristus kielletään yhtä määrätietoisesti kuin ennenkin, mutta petosta ei havaita. 

Vain harvat tajuavat spiritismin petollisuuden. Monet sekaantuvat siihen vain tyydyttääkseen uteliaisuuttaan. Ajatus  henkien valtaan joutumisesta täyttäisi heidät kauhulla. Mutta he uskaltautuvat kielletylle maaperälle, ja vihollinen  käyttää voimaansa heihin vastoin heidän tahtoaan. Kun he kerran ovat alistaneet mielensä hänen ohjaukseensa, he  joutuvat hänen valtaansa. Vain Jumalan voima, vastauksena vilpittömään rukoukseen, voi vapauttaa nämä ihmiset. 

Kaikki, jotka tahallaan hellivät tietoista syntiä, avaavat oven Saatanan kiusauksille. He erottavat itsensä Jumalasta  ja hänen enkeliensä suojeluksesta ja ovat ilman puolustusta. 

"Te kuulette sanottavan:`Tiedustelkaa neuvoa vainajahengiltä, kysykää tietäjiltä, jotka supisevat ja mumisevat Mutta Jumalaltaanhan kansan on neuvonsa pyydettävä! Miksi sen pitäisi kysyä kuolleilta neuvoa elävien asiassa? Siis esiin todistekäärö, sinetöity opetus! Turhia sanoja puhuu tämä kansa, jolle päivä ei enää koita."11 

Jos ihmiset olisivat olleet halukkaita ottamaan vastaan totuuden ihmisen luonnosta ja kuolleiden tilasta, he  näkisivät spiritismissä Saatanan voiman ja petolliset ihmeet. Mutta monet sulkevat silmänsä valolta, ja Saatana virittää ansoja heidän polulleen. Koska he eivät "ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen." 12 

Spiritismin vastustajat hyökkäävät Saatanaa ja hänen enkeleitään vastaan. Saatana ei anna tuumaakaan periksi  paitsi taivaan sanansaattajien pakottaessa hänet siihen. Hän osaa lainata Raamattua ja vääristellä sen opetuksia. Niiden, jotka haluavat kestää tänä vaarallisena aikana, on ymmärrettävä itsenäisesti Raamatun todistukset. 

Sukulaisiksi tai ystäviksi tekeytyvät pahat henget vetoavat myötätuntoomme ja tekevät ihmeitä. Meidän on vastustettava heitä Raamatun todistuksella, että kuolleet eivät tiedä mitään ja että kuolleiden hengiksi tekeytyvät ovat pahoja henkiä. 

Kaikki, joiden usko ei perustu Jumalan sanaan, tulevat johdetuiksi harhaan ja voitetuiksi. Saatanan petokset tulevat vain lisääntymään. Mutta ne, jotka etsivät totuutta ja puhdistavat sielunsa kuuliaisuudessa, löytävät totuuden Jumalasta varman turvan. Vapahtaja lähettää mieluummin kaikki taivaan enkelit suojelemaan kansaansa kuin antaa yhdenkään häneen uskovan tulla Saatanan voittamaksi. Ne, jotka lohduttautuvat vakuuttamalla, ettei syntistä rangaista,  ja hylkäävät totuudet, jotka taivas on antanut turvapaikaksi ahdistuksen aikana, uskovat Saatanan valheisiin ja spiritismin eksyttäviin väitteisiin. 

Pilkkaajat ivaavat Raamatun ilmoitusta pelastussuunnitelmasta ja totuuden hylkääjää kohtaavasta rangaistuksesta. He teeskentelevät säälivänsä ihmisiä, jotka ovat niin ahdasnäköisiä, heikkoja ja taikauskoisia, että tottelevat Jumalan lain vaatimuksia. He ovat antautuneet kiusaajan valtaan niin täydellisesti, ovat häneen niin läheisessä yhteydessä, niin hänen henkensä kyllästämät, ettei heillä ole mitään halua vapautua hänen vallastaan. 

Saatana laski työnsä perustuksen vakuuttamalla Eevalle Eedenissä: "Ei, ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan."13 Mestarillisimman petoksensa hän suorittaa ajan lopussa. Profeetta sanoo: "Minä näin - - kolme saastaista henkeä, jotka olivat sammakon näköisiä. Ne ovat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ja ne lähtivät kokoamaan maanpiirin kaikki kuninkaat taisteluun, joka käydään Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä."14 

Tämän petoksen uhriksi joutuu koko maailma lukuunottamatta niitä, jotka varjeltuvat Jumalan voimasta uskomalla hänen sanaansa. Ihmiset tuuditetaan väärän turvallisuudentunteen valtaan, josta he heräävät vasta kun Jumalan viha  vuodatetaan. 

__________
* Spiritistit käyttävät opistaan mielellään nimitystä `spiritualismi', jolla kuitenkin on muita merkityksiä. - Toim. huom.