36. Lähenevä taistelu

 

 

 

 

 

 

Siitä asti kun suuri taistelu alkoi taivaassa, Saatana on pyrkinyt kumoamaan Jumalan lain. Tapahtuipa tämä syrjäyttämällä koko laki tai hylkäämällä yksi sen käskyistä, lopputulos on sama. Se, joka "rikkoo sitä [lakia] yhdessä kohdassa", osoittaa halveksivansa koko lakia; hän "on syypää kaikilta kohdin".1

 Saatana on vääristellyt Raamatun opit, ja siksi monet ovat omaksuneet virheellisiä uskonkäsityksiä. Viimeinen suuri kamppailu totuuden ja valheen välillä käydään Jumalan laista, Raamatun sekä tarujen ja perimätiedon välillä. Raamattu on kaikkien ulottuvilla, mutta harvat hyväksyvät sen elämänsä ohjeeksi. Kirkossa monet kieltävät kristillisen uskon peruspilarit. Luominen, syntiinlankeemus, sovitus ja Jumalan laki hylätään joko kokonaan tai osaksi. Tuhannet pitävät ehdotonta luottamusta Raamattuun heikkouden merkkinä.

  Vääristä teorioista voi tehdä epäjumalan yhtä helposti kuin puusta tai kivestä. Esittämällä Jumalan väärässä valossa Saatana johtaa ihmiset muodostamaan hänen luonteestaan väärän käsityksen. Filosofinen epäjumala syrjäyttää valtaistuimelta Jumalan sellaisena kuin hän on ilmoittanut itsensä Raamatussa, Kristuksessa ja luomisteoissa. Monien filosofien, runoilijoiden, poliitikkojen, journalistien, yliopistojen - vieläpä eräiden teologisten tiedekuntien - jumala ei ole sen parempi kuin Baal, foinikialaisten auringonjumala Elian aikana.

 369


 

SUURI TAISTELU

 Mikään erehdys ei murenna pahemmin taivaan arvovaltaa eikä ole seurauksiltaan tuhoisampi kuin oppi siitä, ettei Jumalan laki enää ole sitova. Entä jos johtavat sananjulistajat opettaisivat avoimesti, että valtiota lait eivät enää ole sitovia eikä niitä tule totella, koska ne rajoittavat ihmisten vapautta; miten kauan sellaisia miehiä siedettäisiin saarnatuolissa?

 Olisi johdonmukaisempaa, että valtiot peruuttaisivat asetuksensa kuin että maailmankaikkeuden hallitsija kumoaisi lakinsa. Jumalan lain lakkauttamista kokeiltiin Ranskassa, kun ateismi pääsi valtaan. Silloin nähtiin, että Jumalan asettamien rajoitusten poistaminen merkitsee vallan siirtämistä pimeyden ruhtinaalle.

Jumalan lain syrjäyttäminen

Ne, jotka opettavat ihmisiä suhtautumaan kevyesti Jumalan käskyihin, kylvävät ja niittävät tottelemattomuutta. Jos Jumalan lain rajoitukset pantaisiin kokonaan syrjään, pian halveksittaisiin inhimillisiäkin lakeja. Jumalan käskyjen kumoamisen seuraukset olisivat toisenlaisia kuin he odottivat. Omaisuus ei olisi enää turvassa. Ihmiset ryöstäisivät väkivalloin lähimmäistensä omaisuutta, ja vahvimmasta tulisi rikkain. Elämää ei enää kunnioitettaisi. Aviolupaus ei enää suojelisi perhettä. Voimakas veisi lähimmäiseltään vaimon. Viides käsky syrjäytettäisiin neljännen myötä. Lapset eivät pelkäisi riistää vanhempiensa henkeä, jos he siten voisivat tyydyttää turmeltuneen sydämensä haluja. Sivistyneestä maailmasta tulisi roistojen ja salamurhaajien pesä. Rauha ja onni katoaisivat maata päältä.

 Jo nyt tämä oppi on poistanut sulut pahuuden tulvan tieltä maailmassa. Laittomuus ja turmelus vyöryvät ylitsemme vastustamattomalla voimalla. Kristillisinäkin pidetyissä kodeissa esiintyy teeskentelyä,

370


 

LÄHENEVÄ TAISTELU

vieraantumista, ahneutta ja himojen tyydyttämistä. Uskonnollisten periaatteiden järjestelmä, jonka tulisi olla yhteiskunnallisen elämän perustuksena, näyttää olevan luhistumaisillaan. Kelvottomille rikollisille osoitetaan suurta huomiota aivan kuin he olisivat saaneet jotain merkittävää aikaan. Heidän rikoksensa tehdään laajalti tunnetuiksi. Lehdistö kertoo yksityiskohtaisesti heidän inhottavista teoistaan ja opettaa siten muille petoksen, ryöstön ja murhan aakkosia. Paheiden yleistymisen, juoppouden ja kaikenlaisen turmeluksen tulisi herättää ihmiset. Mitä voidaan tehdä pahuuden tulvan pysäyttämiseksi?

 

Kohtuuttomuus sumentaa mielen

Oikeusistuimet ovat turmeltuneita, vallanpitäjiä ohjaa voitonhimo ja aistillisten nautintojen halu. Kohtuuttomuus on sumentanut monien järjen niin, että Saatana on saanut heidät miltei kokonaan valtaansa. Juristit ovat turmeltuneita, lahjottuja ja harhaan johdettuja. Lainkäyttäjien keskuudessa esiintyy juopottelua ja kaikenlaista epärehellisyyttä. Nyt kun Saatana ei enää voi pitää maailmaa valvonnassaan pidättämällä siltä Raamatun, hän turvautuu muihin keinoihin. Hävittämällä uskon Raamattuun hän saa aikaan yhtä paljon kuin jos onnistuisi hävittämään itse Raamatun.

 Entiseen tapaansa hän on käyttänyt kirkkoja asiansa ajamiseksi. Vastustaessaan Raamatun epäsuosittuja totuuksia ne omaksuvat tulkintoja, jotka kylvävät

laajalti epäilyksen siementä. Tarrautumalla paavilliseen harhakäsitykseen sielun luontaisesta kuolemattomuudesta ja ihmisen tietoisuudesta kuolemassa ne

hylkäävät ainoan suojan spiritismin petoksia vastaan. Ikuisen piinan oppi on johtanut monet epäilemään. Raamattua. Kun sapattikäskyn vaatimuksia tähdennetään, huomataan, että Raamattu velvoittaa viettämään seitsemättä päivää sapattina; koska suositut opettajat

 371


 

SUURI TAISTELU

ovat haluttomia täyttämään tuota velvollisuutta, ainoana keinona vapautua siitä he näkevät koko Jumalan lain hylkäämisen yhdessä sapatin kanssa. Sapattiuudistuksen edetessä Jumalan laki tullaan hylkäämään lähes kaikkialla, jotta päästäisiin eroon sapattikäskystä. Uskonnolliset opettajat avaavat oven epäuskolle, spiritismille ja Jumalan pyhän lain halveksunnalle; heillä on pelottava vastuu kristillisessä maailmassa vallitsevasta jumalattomuudesta.

 Kuitenkin juuri nämä ihmiset väittävät, että sunnuntainvieton tekeminen pakolliseksi parantaisi yhteiskunnan moraalia. Yksi Saatanan juonista on yhdistää valheeseen sen verran totuutta, että se vaikuttaa uskottavalta. Sunnuntailiikkeen johtajat saattavat ajaa tarvittavia uudistuksia ja Raamatun. mukaisia periaatteita, mutta kun niihin yhdistyy Jumalan lain vastainen vaatimus, hänen palvelijansa eivät voi liittyä heihin. Mikään ei oikeuta vaihtamaan Jumalan käskyjä ihmisten säädöksiin.

 Näiden kahden suuren erehdyksen - sielun kuolemattomuuden ja sunnuntain pyhyyden - avulla Saatana kietoo ihmiset pauloihinsa. Edellinen laskee spiritismin perustuksen, jälkimmäinen muodostaa siteen Roomaan. Yhdysvaltojen protestantit tulevat ensimmäisinä ojentamaan. kätensä kuilun yli ja tarttumaan spiritismin käteen; he lyövät kättä myös Rooman vallan kanssa, ja tämän kolmiliiton vaikutuksesta tämä maa tulee seuraamaan Rooman jälkiä omantunnon oikeuksien polkemisessa.

 Koska spiritismi jäljittelee aikamme kristillisyyttä, se pystyy johtamaan monia harhaan. Itse Saatana "tulee kääntymykseen". Hän ilmestyy valon enkelinä. Spiritismin välityksellä parannetaan sairaita ja tehdään monia kiistattomia ihmeitä.

 Paavin kannattajat, jotka pitävät ihmeitä oikean kirkon tuntomerkkeinä, joutuvat helposti tämän

372


 

LÄHENEVÄ TAISTELU

ihmeitä tekevän vallan petosten uhreiksi. Myös totuuden kilvestä luopuneet protestantit johdetaan harhaan. Niin paavin kannattajat, protestantit kuin maailmallisetkin tulevat pitämään tätä yhdistymistä suurenmoisena maailman kääntymistä jouduttavana tapahtumana.

 Spiritismin välityksellä Saatana esiintyy ihmiskunnan hyväntekijänä. Hän parantaa sairaita ja esittelee uuden uskonnollisen järjestelmän, mutta johtaa samalla suuret joukot tuhoon. Kohtuuttomuus syrjäyttää järjen, ja seurauksena on aistillisten halujen tyydyttäminen, riita ja verenvuodatus. Sota kiihottaa ihmisen pahimpia himoja ja syöksee uhrinsa ikuisuuteen paheiden ja veren tahraamina. Saatana pyrkii kiihottamaan kansakunnat sotaan, sillä näin hän pystyy estämään ihmisiä valmistautumasta jumalan suurta päivää varten.

 Saatana on perehtynyt luonnon salaisuuksiin ja käyttää kaikkea valtaansa luonnonvoimien hallitsemiseksi Jumalan sallimissa rajoissa. Jumala suojelee luomiaan olentoja tuhoojalta. Mutta kristitty maailma on osoittanut halveksivansa hänen lakejaan, ja Herra tulee tekemään sen minkä on luvannut - poistamaan suojeluksensa niiltä, jotka kapinoivat hänen lakiaan vastaan ja pakottavat muut tekemään samoin. Kaikki ne ovat Saatanan hallinnassa, joita jumala ei erityisesti suojele. Muutamia Saatana suosii ja auttaa edistääkseen omia tarkoituksiaan; toisille hän tuottaa vaikeuksia ja johtaa ihmiset uskomaan, että jumala vainoaa heitä.

 Samalla kun Saatana esiintyy suurena lääkärinä, joka pystyy parantamaan kaikki vaivat, hän tuottaa sairauksia ja katastrofeja, kunnes tiheään asutus kaupungit joutuvat perikatoon. Hän käyttää voimaansa tuhansilla eri tavoilla, onnettomuuksissa maalla ja merellä, suurissa tulipaloissa, tornadoissa ja

 373


 

SUURI TAISTELU

raekuuroissa, rajuilmoissa, tulvissa, pyörremyrskyissä, hyökyaalloissa ja maanjäristyksissä. Hän tuhoaa kypsyvän sadon, ja seurauksena on nälänhätä ja kurjuus. Hän turmelee ilman tappavalla saasteella, ja tuhannet kuolevat.

 Sitten suuri pettäjä jahtaa ihmiset syyttämään vaikeuksistaan niitä, joiden kuuliaisuus Jumalan käskyille on jatkuvana moitteena lainrikkojille. Väitetään, että ihmiset laukkaavat Jumalaa rikkoessaan sunnuntaita ja että tämä synti on aiheuttanut onnettomuudet, jotka lakkaavat vasta kun sunnuntainvietto on tehty pakolliseksi. "Ne, jotka hävittävät sunnuntain kunnioituksen, estävät maailmaa pääsemästä takaisin Jumalan suosioon." Näin toistetaan syytös, joka muinoin kohdistettiin Jumalan palvelijaan. "Profeetan nähdessään Ahab kysyi häneltä: `Siinäkö sinä nyt olet, sinä, joka olet saattanut Israelin kurjuuteen?’ " 2

 Ihmeitä tekevä voima tulee vaikuttamaan niitä vastaan, jotka tottelevat ennemmin jumalaa kuin ihmistä. "Henget" väittävät, että Jumala on lähettänyt heidät vakuuttamaan sunnuntainrikkojat näiden erehdyksestä. He valittavat maailman suurta pahuutta ja vahvistavat uskonnollisten opettajien väitteen, että moraalin rappeutuminen johtuu sunnuntain häpäisemisestä.

 Rooman kirkon valtakaudella ne, jotka kärsivät evankeliumin tähden, leimattiin. Saatanan kanssa liittoutuneiksi pahantekijöiksi. Samoin tulee käymään nyt. Maailmaa kohtaavat tuomiot tullaan Saatanan vaikutuksesta lukemaan niiden syyksi, jotka kunnioittavat Jumalan lakia. Pelon avulla hän yrittää hallita omaatuntoa ja johtaa kirkolliset ja maalliset vallanpitäjät saattamaan pakkokeinoin voimaan  Jumalan lakia uhmaavia inhimillisiä lakeja.

 Ne, jotka kunnioittavat raamatullista sapattia, tullaan leimaamaan lain ja järjestyksen vihollisiksi, jotka

374


 

LÄHENEVÄ TAISTELU

aiheuttavat sekasortoa ja vetävät maan päälle Jumalan tuomiot. Heitä syytetään vihamielisyydestä hallitusta kohtaan. Sananjulistajat, jotka kieltävät Jumalan lain

sitovuuden, vaativat saarnoissaan kuuliaisuutta maallisia viranomaisia kohtaan. Lainsäädäntöelimissä ja oikeussaleissa Jumalan käskyjen pitäjät tuomitaan. Heidän sanojaan vääristellään, heidän vaikuttimensa esitetään pahimmassa mahdollisessa valossa.

 Kirkon ja valtion arvohenkilöt tulevat yhdessä vaatimaan, että kaikkien on kunnioitettava sunnuntaita. Vapaassa Amerikassakin hallitsijat ja lainsäätäjät suostuvat yleisön vaatimukseen saada sunnuntain viettoon pakottava laki. Suurin uhrauksin hankittua omantunnonvapautta ei enää kunnioiteta. Pian alkavassa taistelussa toteutuvat profeetan sanat: "Lohikäärmeen raivo yltyi, ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle."3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 375