37. Raamattu turvana

Jumalan kansaa neuvotaan ottamaan Raamattu turvaksi 
pimeyden henkien eksyttävää vaikutusta vastaan. 
Saatana pyrkii kaikin keinoin estämään ihmisiä tutustumasta 
Raamattuun. Jumalan työn elpyessä hän tehostaa 
aina toimintaansa. Pian hän ryhtyy viimeiseen 
taisteluun Kristusta ja tämän seuraajia vastaan. Väärennös 
tulee olemaan niin aidontuntuinen, että sitä on 
mahdotonta erottaa oikeasta ilman Raamatun apua. 
  Niitä, jotka koettavat noudattaa kaikkia Jumalan 
käskyjä, tullaan vastustamaan ja pilkkaamaan. Kestääkseen 
koetuksen heidän on ymmärrettävä Jumalan 
tahto sellaisena kuin se on ilmoitettu hänen sanassaan. 
He voivat kunnioittaa häntä vain jos heillä on 
oikea käsitys hänen luonteestaan, hallinnostaan ja 
tavoitteistaan ja jos he toimivat niiden mukaisesti. 
Vain ne, jotka ovat vahvistaneet mielensä Raamatun 
totuuksilla, tulevat kestämään viimeisessä suuressa 
taistelussa. 
 Ennen ristiinnaulitsemistaan Vapahtaja selitti opetuslapsille, 
että hänen piti kuolla ja nousta sitten 
haudasta. Enkeleitä oli läsnä painaakseen hänen sanansa 
heidän mieleensä ja sydämeensä. Mutta opetuslapset 
unohtivat ne. Kun koetuksen aika tuli, Jeesuksen 
kuolema tuhosi heidän toivonsa yhtä perusteellisesti 
kuin hän ei olisi heitä koskaan varoittanut. 
Ennustukset ilmoittavat meille tulevaisuuden yhtä 
selvästi kuin Kristus ilmoitti sen opetuslapsille. 
 Kun jumala lähettää varoituksia, hän vaatii jokaista 
järjellistä ihmistä ottamaan sanomasta vaarin. Pedon 
ja sen kuvan kumartamisesta annettavien hirvittävien 
rangaistusten 1 tulisi johtaa kaikki ottamaan 
selvää mikä pedon merkki on ja miten sen vastaanottamiselta 
vältytään. Mutta suurin osa ihmisistä vieroksuu 
Raamatun totuutta, koska se on ristiriidassa syntisen 
sydämen halujen kanssa. Saatana varustaa heidät 
vaiheilla, joita he rakastavat. 
 Mutta Jumalalla tulee olemaan kansa, joka pitää 
Raamattua ja yksin Raamattua kaikkien oppien ja 
uudistusten perustana. Oppineiden mielipiteitä, tieteellisiä 
päätelmiä, kirkolliskokousten päätöksiä, 
enemmistön ääntä - mitään näistä ei tule pitää todisteena 
totuuden puolesta tai sitä vastaan. Oppien 
tueksi on vaadittava selvä: "Näin sanoo Herra." Saatana 
johtaa ihmiset pitämään pastoreita ja teologian 
professoreja oppainaan sen sijaan että tutkisivat itse 
Raamattua. Hallitsemalla näitä johtajia hän pystyy 
vaikuttamaan massoihin. 
 Kun Kristus tuli, tavalliset ihmiset kuuntelivat 
häntä mielellään. Mutta pääosa papistosta ja johtomiehistä 
tarrautui ennakkoluuloihinsa ja hylkäsi todisteet 
hänen messiaanisuudestaan. "Mistä johtuu", 
kansa kysyi, "että johtajamme ja kirjanoppineemme 
eivät usko Jeesukseen?" Tällaiset opettajat johtivat 
Juudan kansan hylkäämään Lunastajansa. 

Inhimillinen arvovalta

Kristuksella oli profeetallinen näkemys inhimillisen 
arvovallan korottamisesta hallitsemaan omaatuntoa. 
Tuo menettelytapa on kaikkina aikoina osoittautunut 
kammottavksi kiroukseksi. Hänen varoituksensa sokeiden 
johtajien seuraamisesta kirjoitettiin muistiin 
neuvoksi tuleville sukupolville. 
 Rooman kirkko pidättää papistolle oikeuden selittää 
Raamattua. Vaikka uskonpuhdistus antoi Raamatun 
kaikille, sama vanha Rooman periaate estää suuria 
joukkoja protestanttisissa kirkoissa itsenäisesti tutkimasta 
Raamattua. Heidät on opetettu hyväksymään 
Raamatun opetukset sellaisina kuin kirkko ne tulkitsee. 
Tuhannet eivät uskalla ottaa vastaan mitään, 
mikä on vastoin heidän uskontunnustustaan, oli se 
ilmaistu Raamatussa miten selvästi hyvänsä. 
 Monet ovat valmiit uskomaan sielunsa papistolle. 
He sivuuttavat Vapahtajan opetukset kiinnittämättä 
niihin paljonkaan huomiota. Mutta ovatko sananjulistajat 
erehtymättömiä? Miten voimme luottaa heidän 
ohjaukseensa, jos emme Jumalan sanan perusteella 
tiedä heitä valonkantajiksi? Moraalisen rohkeuden 
puute johtaa monet seuraamaan oppineita, ja niin he 
jäävät erehdysten vangeiksi. He näkevät tälle ajalle 
kuuluvan totuuden Raamatusta ja tuntevat Pyhän Hengen 
voiman seuraavan sen julistusta, ja siitä huolimatta 
he antavat papiston kääntää heidät pois valosta. 
 Saatana voittaa omakseen suuret joukot sitomalla 
heidät rakkauden silkkiköysillä Kristuksen ristin vihollisiin.. 
Kyse voi olla vanhemmista, lapsista, aviopuolisosta 
tai ystävistä. Tällaisten henkilöiden vallassa 
olevilla ihmisillä ei ole rohkeutta seurata vakaumustaan. 
 Monet väittävät, ettei ole väliä niihin uskoo, kunhan 
elää oikein. Mutta usko luo elämän. Jos totuus on 
ulottuvillamme ja lyömme sen laimin, me itse asiassa 
torjumme sen ja valitsemme pimeyden mieluummin 
kuin valon. 
 Erehdystä ja syntiä ei voi puolustaa tietämättömyydellä, 
kun ihmisellä on kaikki mahdollisuudet tuntea 
Jumalan tahto. Ajatelkaamme matkamiestä, joka tulee 
useiden teiden solmukohtaan, ja viitat kertovat 
mihin kukin tie vie. Jos hän ei piittaa tienviitoista vaan 
valitsee tien, joka hänestä näyttää oikealta, hän joutuu 
todennäköisesti harhaan, oli hän muuten miten vilpitön 
hyvänsä. 

Tärkein velvollisuus

Ei riitä, että ihmisellä on hyvät aikomukset; ei riitä, 
että hän tekee sitä, minkä hän itse katsoo oikeaksi tai 
mitä sananjulistaja sanoo oikeaksi. Hänen on itse 
tutkittava Raamattua. Hänellä on kartta, johon on 
merkitty jokainen viitta taivaan tiellä, eikä hänen tule 
jättää mitään arvailujen varaan. 
Jokaisen järjellisen olennon tärkein velvollisuus 
on oppia Raamatusta totuus ja sitten vaeltaa valossa ja 
rohkaista muita tekemään samoin. Meidän on muo 
dostettava itse omat mielipiteemme samoin kuin joudumme 
itse vastaamaan itsestämme Jumalan edessä. 
Suurta viisautta teeskennellen jotkut oppineet väittävät, 
että Raamatun kirjoituksilla on salainen hengellinen 
merkitys, joka ei ilmene tekstin sanoista. Tällaiset ihmiset 
ovat vääriä opettajia. Raamattua on selitettävä 
kirjaimellisesti, sen ilmeisimmän merkityksen 
mukaisesti, mikäli kyseessä ei ole vertauskuva. Jos 
ihmiset ottaisivat Raamatun sanan sellaisenaan, tuhannet 
nyt eksyksissä vaeltavat löytäisivät Kristuksen luo. 
Monet sellaiset raamatunkohdat, jotka oppineet 
sivuuttavat merkityksettiiminä, ovat täynnä lohdutusta sille, joka on opiskellut Kristuksen koulussa. 
Raamatun totuuksien ymmärtäminen ei riipu niinkään 
tutkijan älystä kuin määrätietoisuudesta ja vilpittömästä 
vanhurskauden kaipuusta. 

Rukouksen merkitys

Raamattua ei tulisi milloinkaan tutkia ilman rukousta. 
Pyhä Henki yksin voi vakuuttaa meidät helposti ymmärrettävien 
asioiden tärkeydestä ja estää meitä vääristelemästä 
vaikeasti ymmärrettäviä totuuksia. Taivaan 
enkelit valmistavat sydämen ymmärtämään Jumalan 
sanaa. Me ihastumme sen kauneudesta ja saamme 
voimaa sen lupauksista. Kiusaukset tuntuvat usein 
vastustamattomilta, koska kiusattu ei kykene heti 
palauttamaan mieleensä Jumalan lupauksia ja kohtaamaan 
Saatanaa Raamatun aseilla. Mutta enkelit ympäröivät 
opinhaluisia ja palauttavat tarvittavat totuudet 
heidän mieleensä. 
"Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, 
opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, 
mitä olen teille puhunut. " 2 Mutta Kristuksen opetukset 
on ensin painettava sydämeen, jotta Jumalan 
Henki voisi palauttaa ne mieleen vaaran uhatessa. 
Ihmiskunnan kohtalo ratkaistaan pian. Jokaisen 
 Kristuksen seuraajan tulisi kysyä vilpittömästi: "Herra, 
mitä tahdot minun tekevän." 3 Meidän tulisi nyt 
etsiä syvällistä ja elävää kokemusta jumalallisissa asioissa. 
Meillä ei ole varaa tuhlata hetkeäkään. Me 
olemme Saatanan lumotulla maaperällä. Älkää nukkuko, 
Jumalan vartijat! 
 Monet onnittelevat itseään siitä, etteivät tee pahaa. 
Mutta ei riitä, että he ovat puita Jumalan puutarhassa. 
Heidän on kannettava hedelmää. Taivaan kirjoihin 
heidät on merkitty maan laihduttajiksi. Pitkämielinen, 
rakastava sydän vetoaa kuitenkin yhä niihin, 
jotka ovat käyttäneet väärin hänen armoaan. 
 Kesällä ei ole huomattavaa eroa ikivihreiden puiden 
ja muiden puiden välillä; mutta kun talven tuulet 
puhaltavat, ikivihreät puut säilyvät muuttumattomina 
muiden pudottaessa lehtensä. Kun vastustus herää, 
kun suvaitsemattomuus nostaa päätään, kun vainot 
alkavat, puolisydämiset ja tekopyhät luopuvat 
uskosta. Mutta tosi kristitty seisoo lujana. Hänen 
uskonsa on vahvempi ja toivonsa kirkkaampi kuin 
menestyksen päivinä. 
 "Hän on kuin puron partaalle istutettu puu, joka 
kurottaa juurensa veteen. Ei se pelkää helteen tuloa, 
sen lehvät pysyvät aina vihreinä. Vaikka tulee kuiva 
vuosi, ei sillä ole mitään hätää, silloinkin se kantaa 
hedelmää. "3 

(305)