38. Viimeinen varoitus

 

 

 

 

 

 

"Tämän jälkeen näin taas yhden enkelin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta, ja hänen kirkkautensa valaisi koko maan. Hän huusi kovalla äänellä:

`Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon! Siitä on tullut pahojen henkien tyyssija ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten ja inhottavien lintujen pesäpaikka. - - Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi: `Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään.’”1

 Toisen enkelin sanoma 2 on julistettava uudelleen täydennettynä maininnalla turmeluksesta, joka on levinnyt Babyloniin sanoman ensimmäisen julistuksen jälkeen.  Tässä kuvattu tilanne on kauhistuttava. Aina kun totuus hylätään, ihmisten mieli pimenee ja sydän paatuu. He jatkavat Jumalan laissa olevan käskyn polkemista, kunnes alkavat vainota niitä, jotka pitävät sen pyhänä. Kristusta väheksytään halveksimalla hänen sanaansa ja kansaansa.

 Uskonnollisuudesta tulee verho, jonka taakse kätketään mitä alhaisinta pahuutta. Usko spiritismiin avaa oven riivaajien opeille, ja näin pahojen enkelien vaikutus ulottuu kirkkoihin. Babylon on täyttänyt syyllisyytensä mitan, ja tuho on oven edessä.  Mutta Jumalalla on vielä kansaa Babylonissa, ja nämä uskolliset on kutsuttava pois, jotta he eivät

 381


 

SUURI TAISTELU

osallistuisi hänen synneistään ja "jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään". Enkeli tulee taivaasta, valaisee maan kirkkaudellaan ja ilmoittaa Babylonin synnit. Kutsu kuuluu: "Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani." Nämä julistukset muodostavat viimeisen varoituksen, joka annetaan maan asukkaille.

 Maan vallat yhtyvät sotaan Jumalaa vastaan ja määräävät "kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat" 3 mukautumaan kirkon tapoihin ja viettämään väärää sapattia. Kaikkien, jotka kieltäytyvät, julistetaan lopulta ansainneen kuolemantuomion. Toisaalta taas Jumalan laki vaatii viettämään Luojan lepopäivää ja uhkaa lainrikkojia rangaistuksella.

 Sen jälkeen kun kiistakysymys on tehty kaikille selväksi, ne, jotka hylkäävät Jumalan lain noudattaakseen ihmisten. asetusta, ottavat pedon merkin osoitukseksi kuuliaisuudestaan jumalaa vastustavalle vallalle. "Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan.” 4

 Jumalan viha ei kohtaa ketään ennen kuin hän on tajunnut totuuden ja päättänyt hylätä sen. Monilla ei ole ollut tilaisuutta kuulla tätä aikaa koskevia erityisiä totuuksia. Jumala, joka tuntee jokaisen sydämen, ei jätä ketään totuuden ystävää epätietoisuuteen tämän taistelun ydinkysymyksistä. Jokainen saa riittävästi valoa voidakseen valita järkevästi.

 

Uskollisuuden koe

Kiistelyn kohteena on nimenomaan sapatti, uskollisuuden suuri .koetinkivi. Väärän sapatin viettäminen tulee olemaan osoitus alamaisuudesta Jumalaa vastustavalle vallalle, kun taas oikean sapatin viettäminen todistaa uskollisuudesta Luojaa kohtaan. Yhden

382


 

VIIMEINEN VAROITUS

ryhmän ottaessa pedon merkin toinen ryhmä ottaa Jumalan sinetin.

 Ennustukset uskonnollisen suvaitsemattomuuden noususta, siitä että kirkko ja valtio vainoaisivat niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt, on julistettu perusteettomiksi ja mielettömiksi. Mutta kun sunnuntainvieton pakolliseksi tekemistä ajetaan laajalla rintamalla, mahdottomalta näyttänyt näyttääkin muuttuvan nopeasti mahdolliseksi, ja sanoma synnyttää vaikutuksen, jota sillä ei aiemmin voinut olla.

 Jokaisen sukupolven aikana jumala on lähettänyt palvelijoitaan nuhtelemaan maailman ja seurakunnan syntejä. Monet uskonpuhdistajat päättivät työnsä alussa osoittaa suurta varovaisuutta kirkon ja maailman syntien tuomitsemisessa. He toivoivat voivansa puhtaalla kristillisellä elämällään johtaa ihmiset takaisin Raamatun oppeihin. Mutta sitten Jumalan Henki tuli heihin, ja seurauksia pelkäämättä he ryhtyivät julistamaan Raamatun selviä totuuksia.

 Samalla tavalla tullaan julistamaan kolmannen enkelin sanomaa. Herra tulee toimimaan nöyrien ihmisten välityksellä, jotka pyhittäytyvät hänen palvelukseensa. Pätevyys työhön saadaan Pyhän Hengen voitelusta pikemmin kuin oppilaitoksista. Sisäisen pakon ajamina ihmiset lähtevät pyhällä innolla julistamaan Jumalan sanomaa. Babylonin synnit paljastetaan. Ihmiset havahtuvat. Tuhannet eivät ole koskaan kuulleet tällaisia sanoja. Babylon on langennut syntiensä vuoksi ja siksi, että se on hylännyt totuuden. Kun ihmiset menevät opettajiensa luo kysymään onko asia näin, sananjulistajat yrittävät tyynnyttää heidän heränneen omantuntonsa valheilla. Mutta koska monet vaativat asiasta selvää Raamatun ilmoitusta, kansan suosiossa olevat sananjulistajat yllyttävät syntiä rakastavat väkijoukot pilkkaamaan ja vainoamaan sanoman julistajia.

 383


 

SUURI TAISTELU

 Papisto tulee ryhtymään lähes yli-inhimillisiin ponnistuksiin estääkseen valoa loistamasta ja tukahduttaakseen näitä elintärkeitä kysymyksiä koskevan keskustelun. Kirkko vetoaa valtiovallan apuun, ja paavikunnan kannattajat ja protestantit yhdistävät voimansa tässä asiassa. Kun pakollista sunnuntainviettoa vaativa liike tulee rohkeammaksi, Jumalan käskyjen pitäjiä uhataan sakoilla ja vankeudella. Muutamia houkutellaan korkeilla viroilla ja muilla eduilla kieltämään uskonsa. Mutta he vastaavat: "Osoittakaa Jumalan sanalla, että me olemme väärässä." Oikeuteen haastetut puolustavat voimakkaasti totuutta, ja osa kuulijoista päättää pitää kaikki Jumalan käskyt. Näin valo loistaa tuhansille, jotka eivät muuten saisi tietoa näistä totuuksista.

 Kuuliaisuutta jumalaa kohtaan tullaan pitämään kapinana. Vanhemmat suhtautuvat uskovaan lapseensa ankarasti. Lapsia tehdään perinnöttömiksi ja ajetaan pois kodista. "Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina." 5 Kun totuuden puolustajat kieltäytyvät kunnioittamasta sunnuntaita, jotkut heitetään vankilaan, osa ajetaan maanpakoon ja muutamia kohdellaan orjina. Kun Jumalan Henki vedetään pois ihmisistä, tapahtuu outoja asioita. Ihminen voi olla hyvin julma, kun jumalanpelko ja rakkaus ovat hävinneet.

 

Myrsky lähestyy

Myrskyn lähestyessä .monet, jotka ovat tunnustaneet uskovansa kolmannen enkelin sanoman mutta joita kuuliaisuus totuudelle ei ole pyhittänyt, jättävät paikkansa ja liittyvät vastustajiin. He näkevät asiat melkein samassa valossa kuin maailma ja siirtyvät enemmistön puolelle. Ne, jotka kerran iloitsivat totuudesta, käyttävät lahjojaan ja puhetaitoaan toisten

384


 

VIIMEINEN VAROITUS

eksyttämiseksi. Heistä tulee entisten veljiensä katkeria vihollisia. Nämä luopiot ovat Saatanan tehokkaita asiamiehiä. He panettelevat ja syyttävät sapatinviettäjiä ja yllyttävät vallanpitäjät näitä vastaan.

  Herran palvelijat ovat antaneet varoituksen. Jumalan Henki on pakottanut heidät siihen. He eivät ole pitäneet silmällä maallisia etujaan eivätkä pyrkineet säilyttämään mainettaan tai henkeään. Työ näyttää ylittävän heidän mahdollisuutensa. Silti he eivät voi perääntyä. Tuntien avuttomuutensa he pakenevat Kaikkivaltiaan luo saadakseen voimaa.

 Jokaisella aikakaudella on ollut oma erityinen totuutensa, joka on vastannut Jumalan kansan tarpeita tuona aikana. Jokainen uusi totuus on herättänyt vastustusta. Kristuksen lähettiläiden on tehtävä velvollisuutensa ja annettava Jumalan huolehtia seurauksista.

 

Vastustus kiihtyy

Vastustus kiihtyy ennennäkemättömän voimakkaaksi; Jumalan palvelijat ovat taas ymmällä, sillä heistä tuntuu kuin kriisi olisi heidän aiheuttamansa. Mutta omatunto ja Jumalan sana vakuuttavat, että he toimivat oikein. Heidän uskonsa ja rohkeutensa lisääntyvät tarpeen mukaan. Heidän tunnuslauseensa on: "Kristus on voittanut maan vallat. Pelkäisimmekö voitettua maailmaa?"

 Kukaan ei voi palvella jumalaa liittymättä taisteluun pimeyden joukkoja vastaan. Pahat enkelit ahdistavaa häntä huolissaan siitä, että hänen vaikutuksensa riistää saaliin heidän käsistään. Pahat ihmiset yrittävät erottaa hänet Jumalasta houkuttelevilla kiusauksilla. Kun tämä ei onnistu, turvaudutaan voimaan omantunnon pakottamiseksi.

 Mutta niin kauan kuin Jeesus toimii ihmisen välittäjänä taivaan pyhäkössä, Pyhä Henki hillitsee

 13 - Suuri taistelu 385


 

SUURI TAISTELU

vallanpitäjiä ja kansaa. Vaikka monet vallanpitäjistä ovat Saatanan aktiivisia asiamiehiä, Jumalallakin on omat edustajansa maan johtajien keskuudessa. He pysäyttävät pahuuden mahtavan virran. Totuuden vihollisten vastarinta estetään, niin että kolmannen enkelin sanoma voi suorittaa tehtävänsä. Viimeinen varoitussanoma herättää näiden johtavien miesten huomion, ja muutamat ottavat sen vastaan ja seisovat Jumalan kansan riveissä ahdistuksen aikana.

 

Kevätsade ja suuri huuto

Kolmannen enkelin avuksi tulee enkeli, joka valaisee kirkkaudellaan koko maan. Ensimmäisen enkelin sanoma vietiin maailman kaikille lähetysasemille, ja joissakin maissa heräsi suurin uskonnollinen innostus sitten uskonpuhdistuksen päivien. Mutta vielä suurempi kiinnostus syntyy kolmannen enkelin viimeisen varoituksen johdosta.

 Silloin suoritetaan samanlainen työ kuin helluntaina. "Syyssade" annettiin evankeliumin julistuksen alussa, jotta kallisarvoinen siemen nousisi oraalle; työn lopussa annetaan "kevätsade" sadon kypsyttämiseksi. 6 Suuri. evankelioimistyö ei pääty pienemmällä Jumalan voiman ilmenemisellä kuin se alkoi. Ennustukset, jotka toteutuivat syyssateena evankelioimistyön alussa, toteutuvat uudelleen kevätsateena sen lopussa. Tämä on se virvoituksen aika, josta apostoli Pietari puhui. 7

 Kasvot pyhää intoa loistaen Jumalan palvelijat tulevat kiiruhtamaan paikasta paikkaan julistaen taivaan sanomaa. Ihmeitä tehdään, sairaita parannetaan. Myös Saatana tekee valheellisia tunnustekoja 'Ja saa tulen lyömään taivaasta maahan". 8 Näin maan asukkaat pakotetaan tekemään valintansa.

 Sanoman menestys ei niinkään perustu todisteluihin kuin Jumalan Hengen synnyttämään syvään

386


 

 VIIMEINEN VAROITUS

vakaumukseen. Todisteet on esitetty, julkaisuilla on ollut oma vaikutuksensa, mutta silti monet eivät ole täysin käsittäneet totuutta. Nyt totuus nähdään kirkkaudessaan. Perhesuhteet ja seurakuntayhteys eivät enää pysty pidättämään vilpittömiä Jumalan lapsia. Totuutta vastustavista voimista huolimatta suuri joukko siirtyy Herran puolelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 387